Identifiserer mulige trusler og forretningsmessige utfordringer

Som en uavhengig tredjepart tilbyr vi nettverks- og sikkerhetsrapporter som identifiserer mulige trusler og forretningsmessige utfordringer i nettet.

Sikkerhetsrapporten gir deg følgende oversikt:

  • Oversikt over alle applikasjoner i nettverket med innhold, kjente og ukjente.
  • Gradering av de ulike høyrisikoapplikasjonene.
  • Oversikt over  trusler i nettverket, innefra og utenfra med gradering av truslene.
    • Botnets, Bitorrent, Ukjent malware
  • Båndbreddeallokering, oversikt over hvilke applikasjoner som allokerer båndbredde.
  • Komplett webhistorikk

Vi bistår med råd og hjelp til eventuelle utbedringer av nettverksstrukturen.

 

New call-to-action

New call-to-action

UNDER ANGREP?

Netsecurity hendeleshåndteringsteam (Incident Response Team) gir deg ekspertisen og hjelpen du trenger for raskest mulig å etablere normal forretningsdrift ved en sikkerhetshendelse.

92 24 73 65

irt@netsecurity.no

Offentlig PGP-nøkkel