Skip to main content

OT – Cybersikkerhet for industrisystemer

Vi sikrer ditt OT-miljø

Digitalisering og sammenkoblinger av systemer åpner opp for effektivisering, smartere produksjon og konkurransefordeler. Med riktige sikkerhetsmekanismer, styrker du fordelene digitaliseringen gir.   

OT-sikkerhet beskytter forretningskritiske prosesser, systemer og mennesker, og reduserer sårbarheter og hendelser.   

OT fra A til Å

Vi hjelper virksomheter med å tenke sikkerhet gjennom hele verdikjeden. Vi bistår med:  

 • Helsesjekk – kartlegg hvilke enheter du har på nettverket ditt og hvordan de er koblet sammen  

 • Rådgiving – få råd om hvordan du bør sikre.  
   
 • Skånsom testing – våre penetrasjonstestere tester angrepsmetoder mot ditt miljø, uten å gjøre skade eller påvirke driften.   

 • Overvåking – Vi overvåker systemene dine 24/7, og responderer på hendelser når de skjer. 90 % av hendelsene blir automatisk håndtert av vår overvåkingsplattform. Vi utfører skanning og overvåking i hybride varianter (aktiv og passiv) av kundenes OT miljø. Sammen med kunden vurderer vi omfang for bruk av aktiv og passive verktøy for å sikre kontinuitet av drifts- og produksjonsmiljøer.
OT-demning-1

OT fra A til Å  

Vi hjelper virksomheter med å tenke sikkerhet gjennom hele verdikjeden. Vi bistår med   

 • Helsesjekk – kartlegg hvilke enheter du har på nettverket ditt og hvordan de er koblet sammen  
 • Rådgiving – få råd om hvordan du bør sikre.   
 • Skånsom testing – våre penetrasjonstestere tester angrepsmetoder mot ditt miljø, uten å gjøre skade eller påvirke driften.   
 • Overvåking – Vi overvåker systemene dine 24/7, og responderer på hendelser når de skjer. 90 % av hendelsene blir automatisk håndtert av vår overvåkingsplattform. Vi utfører skanning og overvåking i hybride varianter (aktiv og passiv) av kundenes OT miljø. Sammen med kunden vurderer vi omfang for bruk av aktiv og passive verktøy for å sikre kontinuitet av drifts- og produksjonsmiljøer. 

Fordeler med sikker OT   

 • Bedre kontroll  
 • Redusere sårbarheter  
 • Hindre nedetid  
 • Avverge hendelser  
 
OT-demning-1

Fordeler med sikring av OT-systemer

 • Økt motstandsdyktighet mot cyberhendelser

 • Økt sikkerhet

 • Økt pålitelighet

 • Hindrer nedetid

 • Avverger hendelser

Vi er IoT Advantage Specialized Partner

Netsecurity er et av tre selskaper i Norge som er godkjent av Cisco som en IoT Advantage Specialized partner. Dette bekrefter Netsecurity sin sikkerhetssatsning innenfor OT (Operasjonell Teknologi).

Eneste tilbyder av SOC med OT-integrasjon på norsk jord

Netsecurity er den eneste Cisco IoT Advantage Spezialized-partneren i Norge med 24/7 bemannet sikkerhetsovervåking (SOC) på norsk jord som nå får OT-integrasjon gjennom vårt SOAR-baserte sikkerhetsovervåkningssenter.

Netsecurity støtter hele Cisco sin OT-portefølje og sammen med Palo Alto Networks sine IoT-løsninger dekker vi hele produktspekteret innenfor IoT/OT. I tillegg tilbyr Netsecurity sine strategiske OT-rådgivere bistand innenfor OT rammeverk, beredskapsplan/øvelser og hendelseshåndtering. 

partner-logo

Les mer om våre sikkerhetspartnere innen OT 

 

Cisco-logo               paloalto-logo

 

Jens Elmholt Birkeland

Jens Elmholt Birkeland

+47 920 23 456 jensb@netsecurity.no

 

Ønsker du mer info om OT-sikkerhet? Fyll ut skjemaet under, så tar vi kontakt.

Oslo

Drammensveien 288

0283 Oslo

 

Bergen

Sandviksbodene 1

5035 Bergen

Stavanger

Kanalsletta 4

4033 Stavanger

Grimstad

Bark Silas vei 5

4876 Grimstad

Kristiansand

Dronningens gt 12

4610 Kristiansand

Stockholm

Kammakargatan 22

111 40 Stockholm