Skip to main content

Zero trust handler om tillit

Et velfungerende samfunn er basert på tillit mellom mennesker; til myndighetene, arbeidsplassen, til politi og helsevesen osv, men også tillit til data, applikasjoner, enheter og systemer. Mister man tillit til de datatekniske elementene, vil bruken av dem reduseres, og digitaliseringen stagnere.

Hvilke elementer påvirker tillit?

  • Konfidensialitet
  • Integritet
  • Tilgjengelighet

Det er problematisk dersom den emosjonelle tilliten overføres til den digitale verden, og er en sårbarhet som kan utnyttes. Tillit i digitale systemer bør være sterkt begrenset, og verifisering bør brukes både på vei inn og ut av kritiske systemer.

Operer som at noen er på innsiden, og at du er kompromittert!

"Trust is a vulnerability"

– John Kindervag

Zero trust ble utviklet av daværende analytiker ved Forrester Research Inc, John Kindervag, i 2010.

Hvorfor Zero Trust?

Suksessfulle angrep skjer i tillatt trafikk

Det er mange gode grunner for hvorfor din bedrift bør benytte Zero Trust. Digitale angrep skjer stadig oftere, også i selskaper som har investert betydelig midler i sikkerhetsutstyr. Angrepene kan innbefatte blant annet forstyrrelse av drift, datalekkasje eller endring av data. Tradisjonelt har det blitt fokusert på at angrepene skjer fra utsiden og inn i systemene. Dette vet angriperne, og finner andre veier inn i systemene, for eksempel via e-post, VPN, RDP, Citrix, utnyttelse av sårbarheter eller utro tjenere. Finner de disse sårbarhetene kan veien videre inn til kritiske data og systemer være kort.

 

Data på avveie vil for de aller fleste selskaper være svært alvorlig, enten det skjer internt i organisasjonen eller utenfor. Mange selskaper har de senere årene tatt i bruk skylagring for blant annet lagring av sensitiv data. Dette gjør kravene til synlighet, overvåkning og kontroll enda større. Tankesett og strategi må endres for å stå bedre rustet mot disse nye truslene. Angriperne er i konstant utvikling. Det må forsvaret også være.

Hvordan fungerer Zero Trust?

Tenk sikkerhet fra innsiden og ut

Denne typen strategi baserer seg på at man aldri skal stole på noe, hverken eksternt eller internt. Dette gjelder datatekniske komponenter som PC, telefon, server, IoT etc. Hvis en inntrenger finner en svakhet i systemet, er sjansen stor for at den kan komme videre til kritiske data. Man bør derfor gi tilgang etter verifisering, basert på at tilgangen er helt essensiell for at noen kan gjøre jobben sin (principle of least privilege).

I kombinasjon med en slik tilnærming, er det anbefalt å gjennomføre en ROS (risiko- og sårbarhetsanalyse), for å kartlegge sine verdier, risikoer og sårbarheter. Jobbprioritet baseres på dette resultatet.

Tilgangskontroll gjøres for risikovurderte elementer basert på følgende kriterier:

  • hvorfor - hvem - hva - hvordan - hvor - når

Zero Trust er anerkjent for sin grundige tilgangskontroll som gjennomføres for tillatt trafikk for å redusere angrepsflaten til et absolutt minimum. For å redusere sannsynligheten for datalekkasje, vil utgående sikkerhet være sentralt. Derfor må utgående tilgangskontroll gjennomføres på samme måte som inngående. Full inspeksjon av all tillatt trafikk, begge veier, som vil kreve SSL-dekryptering, samt logging av all datatrafikk, er helt sentralt for denne type strategi.

Never trust, always verify.

Hva er Zero Trust?

Zero Trust er en cybersikkerhetsstrategi hvor man fokuserer på å beskytte data og ressurser, uansett hvor de måtte befinne seg.

Zero Trust er alene ikke en garanti for ikke å bli hacket, men gjør det så vanskelig som overhodet mulig å kompromittere en hel infrastruktur.

Elementer ved Zero Trust:

  • Du er allerede kompromittert
  • Eksterne og interne trusler eksisterer på nettverket hele tiden

  • Nettverkslokasjon er ikke tilstrekkelig for å bygge tillit

  • Alle enheter, brukere og kommunikasjon er autentisert og autorisert

  • Regler må være dynamiske, og dannet på bakgrunn av så mange elementer som mulig

1
Tilgangsstyring
Med Zero Trust får kun personer med et reelt behov tilgang til data (need to know), og kun tilgang til data som er helt essensiell for at man kan gjøre jobben sin på en tilfredsstillende måte (principle of least privilege). Når tilgang er gitt, vil all kommunikasjon kontinuerlig kontrolleres for å kunne stoppe skadelige hendelser.
2
Mikrosegmentering
Ved å redusere tilgangen til og fra virksomhetens data vil man minimere risikoen for malware og angrep fra hackere. Med Zero Trust vil tilganger styres av behov og ansvarsområder. Mikrosegmentering danner grunnlaget som hindrer spredning internt dersom en bestanddel av dataen har blitt kompromittert.
3
Logging

Suksessfulle angrep skjer i tillatt trafikk. For at Zero Trust skal lykkes er man avhengig av konsekvent logging av all trafikk, fra både eksterne og interne kilder. Ved kontinuerlig oppfølging av brukeratferd vil det være lettere å oppdage eventuelle sikkerhetstrusler.

Netsecurity er en totalleverandør av sikkerhetsløsninger og sikkerhetsstrategier

Netsecurity er en totalleverandør av sikkerhetsløsninger og har som mål å være en av Norges ledende leverandører av kostnadseffektive og tidsmessige løsninger innen sikkerhet og datakommunikasjon.

Ved siden av Zero Trust leverer vi komplette sikkerhetsinstallasjoner med tradisjonell perimetersikring, sikkerhet i datasenter, sikkerhet i skyen og nye innovative endepunktsikkerhetsverktøy. Zero Trust har vært i fokus i lang tid, og har vært sentralt i vår kommunikasjon med kunder for en sikrere hverdag ved å endre status quo for å tilpasse seg dagens trusselbilde på en mye bedre måte.

Jens Elmholt Birkeland

Jens Elmholt Birkeland

+47 920 23 456
jensb@netsecurity.no

 

Snakk med oss om Zero Trust

Vårt mål er å bidra til å gjøre Norge sikrere og være en av Norges ledende leverandører av kostnadseffektive og tidsmessige løsninger innen IT-sikkerhet og infrastruktur.

Ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon om hvilke fordeler din bedrift får med Zero Trust!

Oslo

Drammensveien 288

0283 Oslo

 

Bergen

Sandviksbodene 1

5035 Bergen

Stavanger

Kanalsletta 4

4033 Stavanger

Grimstad

Bark Silas vei 5

4876 Grimstad

Kristiansand

Dronningens gt 12

4610 Kristiansand

Stockholm

Kammakargatan 22

111 40 Stockholm