Skip to main content

Patch Management

Sikkerhetsoppdatering av endepunkt

Med vår tjeneste Patch Management sørger vi for at deres endepunkter får nødvendige oppdateringer, enten i operativsystem eller tredjeparts programvare.

Dermed reduserer dere behovet for spesialiserte verktøy og manuelt arbeid for å oppdatere og ivareta endepunkter, samt arbeid på kvelder og i helger. 

 

Hva omfatter tjenesten?

1
Kontinuerlig patching av OS og tredjeparts-programmer

Dette innebærer Windows, MacOS og Linux.

2
Automatisk håndtering av patching

Basert på forskjellige policyer.

 

 

3
Alltid oppdatert oversikt over endepunkt

Versjons- og oppdateringsnivå for installert programvare og operativsystem.

 

 

4
Varslinger ved feil og avvik

Vi varsler ved feil i oppdatering, avvik i policy og ved nye kritiske oppdateringer som berører kunden.

5
Kontinuerlig oppfølging og dialog

Vi har jevnlige møter med kunder rundt status, utfordringer og tiltak.

6
Mulighet for integrasjoner

Et rikt API gir mulighet for integrasjoner med andre systemer og løsninger.

Sikkerhetsovervåking av endepunkt

Ønsker dere sikkerhetsovervåking og respons av endepunkt, tilbyr vi det. Da vil dere få overvåking og repons på hendelser hele døgnet, hele året. Les mer om tjenesten her.

Hva omfatter tjenesten?

1. Kontinuerlig patching av OS og tredjepartsprogrammer.

Dette innebærer: Windows, MacOS og Linux.

2. Automatisk håndheving av patching.

Basert på forskjellige policyer.

3. Alltid oppdatert oversikt over endepunkt:

Installert programvare, versjons- og oppdateringsnivå for installert programvare og operativsystem i tillegg til anbefalinger om oppdateringer av programvare og operativsystem.

4. 24/7, 365 dager i året med bemannet overvåking.

Overvåking av innrullerte endepunkt med deteksjon av avvik, feil og kritiske sårbarheter.

5. Varslinger fra Netsecurity.
Varslinger ved feil i oppdatering, avvik i policy og ved nye kritiske oppdateringer som berører kunden.

6. Månedlige rapporter

7. Kontinuerlig oppfølging og dialog.

Oppfølging og dialog rundt status, utfordringer og tiltak.

8. Rikt API.

For integrasjoner med andre systemer og løsninger.

Hvordan leveres løsningen?

Tjenesten leveres 24/7/365 med bemanning av kompetent personell fra Sikkerhetsovervåking og respons-senter (SOC)

Sikkerhetsovervåking er inkludert, og alle avvik og hendelser detekteres og håndteres i henhold til avtalt SLA.

Kunder varsles ved avvik, etter avtalte rutiner og varslingskjeder.
Månedlige standardrapporter utarbeides, oversendes og gjennomgås i status og oppfølgingsmøter. Skreddersydde rapporter kan også leveres ved behov.
Tjenesten omfatter alle innrullerte endepunkt. Vi kan også bistå med innrullering av endepunkt.
Jens Elmholt Birkeland

Jens Elmholt Birkeland

+47 920 23 456
jensb@netsecurity.no

Ønsker du å vite mer?

Har du spørsmål om hvordan Netsecurity kan hjelpe din virksomhet, eller er du klar for å komme i gang? Ta kontakt, så tar vi en prat om hvordan vi kan best kan hjelpe dere videre.