Skip to main content

Personvernerklæring

Netsecurity tar personvern på alvor 

Oppdatert 14.11.2023

Om personvernerklæringen 

Denne personvernerklæringen gjelder for Netsecurity AS (også omtalt som "vi" eller "oss"). Vi har rollen som behandlingsansvarlig med hensyn til behandlingen av personopplysninger beskrevet i denne personvernerklæringen. Kontaktinformasjon til Netsecurity AS ved spørsmål eller henvendelser tilknyttet personvern, se seksjon 5. 
 

Kategorier av registrerte

 • Personvernerklæringen beskriver vår behandling av personopplysninger, knyttet til følgende kategorier av registrerte: 
 • Kontaktpersoner og ansatte hos våre bedriftskunder.
 • Kontaktpersoner og andre privatpersoner som har samtykket til direkte markedskommunikasjon.
 • Andre privatpersoner som benytter tjenestene Netsecurity tilbyr.
 • Jobbsøkere
 • Oppdrag og leveranser
 • Digital sikkehetstjenester 
   
2. Formål, typer personopplysninger og juridisk grunnlag 

Nedenfor har vi listet opp formålene for vår behandling av personopplysninger, hvilke personopplysninger vi behandler, og juridiske grunnlag for en slik behandling. 

2.1    Direkte markedsføring 

Etter aktivt samtykke fra våre kunder og kontakter vil vi samle inn personopplysninger i forbindelse med distribusjon av vårt nyhetsbrev og annen relevant markedskommunikasjon. Nyhetsbrev eller andre utsendelser til kunder og kontakter vil inneholde informasjon om våre produkter, tjenester, fagartikler, seminarer, webinarer, arrangementer og kurs. I denne sammenhengen vil vi behandle følgende personopplysninger: 

 • Navn/navn på kontakt
 • E-post
 • Telefonnummer
 • Arbeidsgiver
 • Tittel 

Behandlingen av personopplysninger i forbindelse med vår distribusjon av markedskommunikasjon er basert på kontaktsamtykke og følger personvernforordningens artikkel 6 nr. 1 (a) 

2.2     Behandling av personopplysninger i forbindelse med påmelding til våre seminarer, webinarer, arrangementer og kurs 

For å oppfylle våre kontraktsmessige forpliktelser i forbindelse med din påmelding til våre seminarer, webinarer, arrangementer og kurs, er det nødvendig for oss å behandle noen av dine personopplysninger. I denne sammenhengen vil vi behandle følgende data: 

 • Navn/navn på kontakt
 • E-post
 • Telefonnummer
 • Arbeidsgiver
 • Tittel 

Behandlingen av personopplysningene nevnt ovenfor er nødvendig for å delta på det aktuelle seminaret, webinaret, arrangementet eller kurset. Vi behandler kun personopplysninger oppgitt av deg i registreringsskjemaet. Behandlingen er nødvendig for at vi skal kunne oppfylle vår avtale med deg som kunde, se personvernforordningens artikkel 6 nr. 1 (b) og tjener også et legitimt formål, se personvernforordningens artikkel 6 nr. 1 (f). 

2.3     Behandling av personopplysninger når vi kommuniserer direkte med deg 

Vi vil også behandle personopplysninger om deg i forbindelse med daglig saksbehandling. Dette er nødvendig for å gi deg en tilfredsstillende kundeopplevelse i forhold til våre produkter, tjenester, seminarer, webinarer, arrangementer og kurs. I denne sammenhengen vil vi behandle følgende personopplysninger: 

 • Navn/navn på kontakt
 • E-post
 • Telefonnummer
 • Arbeidsgiver
 • Tittel 

Behandling av personopplysninger i forbindelse med din korrespondanse med oss tjener et legitimt formål, se personvernforordningens artikkel 6 nr. 1 (f). 

2.4     Jobbsøkere 

Vi behandler personopplysninger om deg i forbindelse med stillingsutlysninger og din søknad om jobb. Jobbsøkere mottar direkte informasjon om hvilke prosesser de skal delta i og hvor/hvordan personopplysningene behandles. For mer informasjon om lagring og sletting, se seksjon 4. 

 • Navn
 • Adresse
 • E-post
 • Telefonnummer
 • Søknad/CV
 • Attester/vitnemål 
 • Uttalelser fra referanser
 • Bakgrunnssjekk
 • Interne vurderinger/intervjureferater
 • Personlighets- og evnetester
 • Presentasjonsvideoer 

2.5    Oppdrag og leveranser 

Netsecurity har ingen egeninteresse i å samle inn eller behandle personopplysninger i forbindelse med oppdrag og leveranser, men vil i enkelte tilfeller behandle persondata som del av et oppdrag eller leveranse.  Dette omfatter følgende områder: 

 • Konsulenttjenester
 • Rådgivning
 • Produktsalg 

Håndtering av personopplysninger i forbindelse med oppdrag og leveranser regulerer i den enkelte oppdragsavtale. 

2.6 Digitale Sikkerhetstjenester 

Netsecurity Digitale Sikkerhetstjenester leverer tjenester som skal bidra aktivt til å redusere og håndtere risiko knyttet til digitalisering. Tjenestene omfatter: 

 •  Sikkerhetsovervåking (MDR) 
 • Netsecurity Incident Response Team (IRT) 

Netsecurity kan i forbindelse med leveranse av Digital Sikkerhetstjenester samle inn og behandle informasjon knyttet til enheter, brukere eller tjenester i den grad dette er nødvendig for å levere tjenestene i henhold til den enkelte tjenesteavtale.  Håndtering av personopplysninger er regulert i de juridiske vilkårene og tilhørende databehandleravtale for den enkelte tjenesteavtale, med Netsecurity som databehandler. 

2.7    Informasjonskapsler (Cookies) 

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å få innsikt i brukerinteraksjoner på nettsidene våre. En informasjonskapsel er en tekstfil som lagres på brukers datamaskin når bruker åpner en nettside. Informasjonskapsler brukes blant annet til å gjenkjenne nettsidene brukeren besøker, forbedre nettsidene og tilpasse tilbud på produkter og tjenester. 

Les mer her om våre informasjonskapsler

Når du som bruker besøker nettsidene våre, blir du bedt om å enten godta eller avslå bruk av informasjonskapsler. Du kan når som helst trekke tilbake samtykket knyttet til bruk av informasjonskapsler. Hvis du ikke ønsker at informasjonskapslene skal lagres, kan du endre innstillingene i nettleseren din. Du kan også slette eksisterende informasjonskapsler. Hvis du velger å slette eller ikke akseptere informasjonskapsler, kan du oppleve redusert funksjonalitet på nettsidene våre. 

Bruk av informasjonskapsler er regulert i ekomloven § 2-7b og tilhørende forskrift. 

3. Partnere som vi deler personopplysninger med

Vi verken selger, handler eller på annen måte overfører dine personopplysninger til tredjeparter. Unntak er betrodde tredjeparter som bidrar til å drive nettsidene og virksomheten vår (f.eks. Hubspot, markedsbyrået Twoday AS og utvalgte rekrutteringsfirmaer), for å levere bestilt vare, yte service eller tjeneste. Tilgang til personopplysninger blir da begrenset til personell som trenger tilgang for å utføre sine oppgaver. Det er inngått databehandleravtaler som pålegger våre partnere, for eksempel IT-tjenesteleverandører, å arbeide strukturert, risikobasert, med kontinuerlig forbedring og ha et tilstrekkelig nivå av personvern og informasjonssikkerhet. 

4. Lagring av personopplysninger 

Personopplysninger som Netsecurity er behandlingsansvarlig for vil ikke lagres i våre CRM- og ERP-systemer lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen eller lovpålagte forpliktelser som Netsecurity er underlagt. 

5. Dine rettigheter 

Som registrert har du rett til å be oss om innsyn i de personopplysninger vi har registrert om deg som Netsecurity er behandlingsansvarlig for. Du kan også be om retting, sletting og begrensninger i behandlingen av personopplysninger i henhold til personvern@netsecurity.no. 

Hvis du fortsatt er misfornøyd, har du også rett til å sende inn en klage til Datatilsynet som tilsynsmyndighet. 

Behandling av personopplysninger i forbindelse med utøvelse av registrertes rettigheter følger personvernforordningens artikler 15-22 og 77. 

6. Informasjonssikkerhet 

Netsecurity sitt ledelsessystem er sertifisert etter kvalitets- og sikkerhetsstandardene ISO 9001 og ISO 27001. Netsecurity har iverksatt organisatoriske og tekniske tiltak for å sørge for at dine personopplysninger behandles sikkert og i henhold til krav til integritet, konfidensialitet og tilgjengelighet i gjeldende personvernlovgivning. Informasjonssikkerheten i våre IT-systemer vurderes jevnlig gjennom risikostyring, interne og eksterne revisjoner. Vurderinger tilknyttet beskyttelsesnivå for personvern gjennomføres, dersom personopplysninger kan overføres til land utenfor EU/EØS. Der hvor vår behandling innebærer overføring av personopplysninger ut av EU/EØS, sørger vi for tiltak for å beskytte personopplysningene. 

7. Endringer i personvernerklæringen 

Vi kan gjøre justeringer i denne personvernerklæringen. Omfattende endringer publiseres som nyheter. Siste versjon er tilgjengelig på våre nettsider. 

8. Kontakt oss 

I Netsecurity er vi opptatt av personvern og informasjonssikkerhet, hver dag. Har du spørsmål rundt personvern og behandling av dine personopplysninger, rettes disse til Netsecurity sin personvernkontakt, via e-post: personvern@netsecurity.no eller via brev: Netsecurity AS, Drammensveien 288, 0283 OSLO. Vi vil besvare din henvendelse så raskt det lar seg gjøre. 

Les mer her om våre informasjonskapsler

Vi bruker følgende kategorier av informasjonskapsler på våre nettsider:

 • Viktige informasjonskapsler: Essensielle informasjonskapsler for å tilby relevante tjenester

 • Ytelses- og funksjonalitetsinformasjonskapsler 

 • Analytiske informasjonskapsler 

 • Markedsføringsinformasjonskapsler (HubSpot): Informasjonskapsler som tilpasser markedsføringsinnhold slik at det blir relevant for bruker. Denne typen informasjonskapsler sikrer at annonsene baseres på brukers preferanser, presenteres riktig og for å unngå at samme annonse dukker opp flere ganger.

 • Informasjonskapsler for sosiale medier (HubSpot, Facebook, LinkedIn): Informasjonskapsler som muliggjør at bruker kan dele interessante sider og innhold gjennom tredjepartsleverandører av sosiale medier og andre nettsteder (LinkedIn, Facebook etc). Disse informasjonskapslene kan også brukes til markedsføringsformål.
Oslo

Drammensveien 288

0283 Oslo

 

Bergen

Sandviksbodene 1

5035 Bergen

Stavanger

Kanalsletta 4

4033 Stavanger

Grimstad

Bark Silas vei 5

4876 Grimstad

Kristiansand

Dronningens gt 12

4610 Kristiansand

Stockholm

Kammakargatan 22

111 40 Stockholm