Skip to main content

Sikkerhetsovervåking for kommuner

Få tryggheten dere trenger 24/7 – 365 dager i året

 
KS anbefaler alle kommuner å prioritere sikkerhetsovervåking. Vi har gjort det svært enkelt for kommuner å komme i gang med dette. Med vår overvåkingstjeneste for kommunal sektor, kobler vi oss på kommunens eksisterende teknologi, og supplerer med overvåking og respons 24/7, 365 dager i året.

 

Rask respons hindrer angrep

 • En rask og god respons handler ikke bare om å informere, men å utføre en handling for å forhindre et angrep. Vår sikkerhetsovervåking fungerer slik at vi kobler oss på kommunens it-systemer, slik at vi kan stoppe hendelser direkte inne systemet uten at dere trenger gjøre noe.

 • For dere som kommune betyr det langt færre vellykkede angrep og dere får redusert risiko før hendelsen får fotfeste og skadeomfanget blir for stor.

 

Standard overvåking av det viktigste – med mulighet for utvidelse

Med vår sikkerhetsovervåking får du en tjeneste som dekker de viktigste områdene for overvåking; Identitet (brukere) og endepunkt.

Vi kobler oss på eksisterende teknologi

Vår kommune-SOC vil gi verdi fra dag én ved å integrere kommunens eksisterende sikkerhetsportefølje gjennom API-integrasjoner. Vi henter inn relevante data knyttet til alarmer, logger og hendelser fra de forskjellige løsningene som er i drift i dag. Plattformen vår har støtte for mer enn 800 integrasjoner.

Hvordan fungerer
sikkerhetsovervåking for kommuner?

Kjetting-symbol

Vi kobler oss til kommunens løsninger, både lokalt (onPrem) og skyløsninger (SaaS)

Tannhjul-ikon

Vi henter inn relevante logger, alarmer og hendelsesdata

Hånd som peker

Alarmene vil analyseres og Netsecurity vil gjøre aktiv respons tilbake i kommunens løsning.

Kundeerfaringer

Fordeler med sikkerhetsovervåking for kommuner

 • Vi stopper pågående angrep gjennom respons direkte i systemet til kunden

 • Dere får overvåkning og respons hele døgnet

 • En AI-basert plattform som gir langt færre vellykkede angrep  

 • Logganalyse og sikker lagring av loggdata

 • Varsling ved hendelser

 • Dere får jevnlig trusselinformasjon og rapporter fra oss  

 • Dere får oppfølging og råd fra våre eksperter om tiltak   Rask onboarding 

 • Netsecurity får tilgang til infrastruktur og API

 • Dere må ha etablert mottak for varslinger og kunne svare på telefonen

 • Dere er klare, og 24/7/365 sikkerhetsovervåking er startet

 

Gratis webinar: Sikkerhetsovervåking og respons: Slik fungerer det.

Jens Elmholt Birkeland

Jens Elmholt Birkeland

+47 920 23 456
 jensb@netsecurity.no

Lurer du på noe?

Kontakt oss gjerne.