<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=244692402885131&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Netsecurity logo

Sikkerhetsovervåking for kommuner

Få tryggheten dere trenger 24/7 – 365 dager i året

 
KS anbefaler alle kommuner å prioritere sikkerhetsovervåking. Vi har gjort det svært enkelt for kommuner å komme i gang med dette. Med vår overvåkingstjeneste for kommunal sektor, kobler vi oss på kommunens eksisterende teknologi, og supplerer med overvåking og respons 24/7, 365 dager i året.

 

Rask respons hindrer angrep

 • En rask og god respons handler ikke bare om å informere, men å utføre en handling for å forhindre et angrep. Vår sikkerhetsovervåking fungerer slik at vi kobler oss på kommunens it-systemer, slik at vi kan stoppe hendelser direkte inne systemet uten at dere trenger gjøre noe.

 • For dere som kommune betyr det langt færre vellykkede angrep og dere får redusert risiko før hendelsen får fotfeste og skadeomfanget blir for stor.

 

 

Tilbud til kommuner

Nå har vi tilbud på sikkerhetstesting for kommuner. Testen vil være en realistisk utprøving av hvor utsatt kommunen er for forsøk på digital utpressing.

produktark sikkerhetstest for kommuner

 

 

Standard overvåking av det viktigste – med mulighet for utvidelse

Med vår sikkerhetsovervåking får du en tjeneste som dekker de viktigste områdene for overvåking; Identitet (brukere) og endepunkt.

Vi kobler oss på eksisterende teknologi

Vår kommune-SOC vil gi verdi fra dag én ved å integrere kommunens eksisterende sikkerhetsportefølje gjennom API-integrasjoner. Vi henter inn relevante data knyttet til alarmer, logger og hendelser fra de forskjellige løsningene som er i drift i dag. Plattformen vår har støtte for mer enn 800 integrasjoner.

Hvordan fungerer sikkerhetsovervåking for kommuner?
 • Vi kobler oss til kommunens løsninger, både lokalt installert (onPrem) og skyløsninger (SaaS).
 • Vi henter inn relevante logger, alarmer og hendelsesdata.
 • Alarmene vil analyseres og Netsecurity vil gjøre aktiv respons tilbake i kommunens løsning

Kundeerfaringer

 

Fordeler med sikkerhetsovervåkingen for kommuner

 • Vi stopper pågående angrep gjennom respons direkte i systemet til kunden

 • Dere får overvåkning og respons hele døgnet

 • En AI-basert plattform som gir langt færre vellykkede angrep  

 • Logganalyse og sikker lagring av loggdata

 • Varsling ved hendelser

 • Dere får jevnlig trusselinformasjon og rapporter fra oss  

 • Dere får oppfølging og råd fra våre eksperter om tiltak   
Rask onboarding 

 • Netsecurity får tilgang til infrastruktur og API

 • Dere må ha etablert mottak for varslinger og kunne svare på telefonen

 • Dere er klare, og 24/7/365 sikkerhetsovervåking er startet

 

Gratis webinar: Sikkerhetsovervåking og respons: Slik fungerer det.


 

Jens Elmholt Birkeland

Jens Elmholt Birkeland

+47 920 23 456
 jensb@netsecurity.no

Lurer du på noe?

Kontakt oss gjerne.