cloud-photo

Hendelseshåndtering som tjeneste

Når krisen først er et faktum, må den uønskede hendelsen håndteres så raskt og effektivt som mulig for å forhindre skade og begrense omfang. Netsecurity hendelseshåndteringsteam gir deg ekspertisen og hjelpen du trenger for raskest mulig å komme tilbake til normal forretningsdrift, med lavest mulig kostnader.

Hva er hendelseshåndtering?

Hendelseshåndtering går ut på å avdekke og respondere på en IKT-sikkerhetshendelse. En IKT-sikkerhetshendelse oppstår dersom en aktør har eller har hatt uønsket tilgang til ett eller flere av bedriftens eller organisasjonens informasjonssystemer, eller dersom det er mistanke om at noen har skaffet seg dette. Hensikten er å skaffe seg tilgang på sensitiv informasjon eller å ødelegge, skade eller endre informasjon på systemene mht. konfidensialitet, autentisitet, integritet og/eller tilgjengelighet.

programmer-or-computer-hacker-typing-on-laptop-PSAN67J

Slik agerer Netsecurity når du er under angrep

Netsecuritys hendelseshåndteringsteam følger en forutsigbar og kvalitetssikret prosedyre.

 

1. Identifisering

Vi avdekker og klassifiserer hva som har skjedd og i hvilket omfang, identifiserer gjerningsaktør(er) og fremgangsmåte, og/eller identifiserer skadevare, angrepsvektor og verktøy.

 

2. Begrensning

Vi stopper “blødningen”, dvs. hindrer videre uønsket aktivitet og fremtidige skader i systemet. Hendelseshåndteringsteamet stenger ned systemer eller deler av systemer på kort eller lang sikt, sikrer bevis, gjør nødvendige endringer og stenger mulighetsrommet for en angriperen.

 

3. Opprydding

Vi kaster angriperne og deres verktøy ut av systemene. Hendelseshåndteringsteamet fjerner malware og etablerer bedre forsvar, f.eks. sårbarhetsskanning eller penetrasjonstesting.

 

4. Gjenoppretting

Vi gjenoppretter virksomheten til normal forretningsdrift. Hendelseshåndteringsteamet overvåker systemer i tilfelle angriperne kommer tilbake, og installerer og drifter systemer som hindrer inntrenging.

 

5. Erfaring (Lessons Learned)

Vi tar lærdom av enhver hendelse vi håndterer. Hendelseshåndteringsteamet identifiserer viktige forbedringspunkter, utarbeider en detaljert rapport med anbefalte tiltak, og gjennomfører tiltakene.

 

Godkjent av Nasjonal Sikkerhetsmyndighets kvalitetsordning for digital hendelseshåndtering

Netsecurity har som første selskap i sin kategori mottatt godkjennelse fra Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM), og er med dette det fjerde selskapet som tilfredsstiller kravene til NSMs kvalitetsordning for digital hendelseshåndtering.

 

«I sin søknad dokumenterer Netsecurity AS at de har nødvendig kvalitet om IKT-sikkerhet, og at de er en leverandør man kan stole på for å håndtere IKT-sikkerhetshendelser. Inkluderingen av Netsecurity betyr at Norge nå har fire meget gode leverandører som inngår i ordningen. Dette gir valgmuligheter for bedrifter som etterspør slike tjenester. Det bekrefter også ordningen som et relevant og etterspurt forebyggende sikkerhetstiltak for det norske samfunnet», sier direktør i Nasjonal Sikkerhetsmyndighet, Kjetil Nilsen.

 

Les mer om kvalitetsordningen for hendelseshåndtering på NSMs nettsider

Kvalitetsordning_Logo_RGB_Negativ versjon-1
Torstein

Torstein Mauseth

Teamlead, Hendelseshåndtering

+47 402 39 796 | torstein@netsecurity.no

Vegard

Vegard Vaage

Leder Red Team

+47 411 42 323 vegard@netsecurity.no

Ønsker du å vite mer?

Har du spørsmål om hvordan Netsecurity kan hjelpe din virksomhet, eller er du klar for å komme i gang? Ta kontakt, så tar vi en prat om hvordan vi kan best kan hjelpe dere videre.