Hendelseshåndtering som tjeneste

Hvis virksomheten er rammet av dataangrep, har dere som regel behov for akutt hjelp. Vårt hendeleshåndteringsteam sørger for at dere begrenser skadene så raskt og så mye som mulig.

 

 

Kvalitetsordning – NSM
To ansatte i Netsecurity ser på en PC i et åpent kontorlandskap

Netsecuritys hendelseshåndteringsteam består av høyt sertifiserte og erfarne sikkerhetskonsulenter. Vi er spesialiserte på å hjelpe virksomheter med å komme raskest mulig tilbake til normal forretningsdrift, med lavest mulig kostnader.

Hva er hendelseshåndtering? 

Hendelseshåndtering består både av akutt hjelp, men også forebyggende tiltak. Ved å utveksle informasjon på forhånd er vi i stand til å drastisk redusere tiden det normalt vil ta å få oversikt over en hendelse. Vi jobber aktivt for å etablere proaktiv sikkerhet ved ulike aktiviteter. 

Hva hjelper hendelseshåndteringsteamet med? 

Vi følger alltid en forutsigbar og kvalitetssikret prosedyre:

1. Forberedelse

Forberedelse er en svært viktig fase for å redusere tiden det tar for å rykke ut og utføre en vellykket hendelseshåndtering. Hendelseshåndterings-teamet bruker erfaring fra tidligere hendelser og kunnskap fra etisk hacking i sitt forebyggende arbeid med kunden.

2. Identifisering

Vi avdekker og klassifiserer hva som har skjedd og i hvilket omfang, identifiserer gjerningsaktør(er) og fremgangsmåte, og/eller identifiserer skadevare, angrepsvektor og verktøy.

3. Begrense

Vi stopper “blødningen” for å hindre videre uønsket aktivitet og fremtidige skader i systemet. Hendelseshåndteringsteamet stenger ned systemer eller deler av systemer på kort eller lang sikt, sikrer bevis, gjør nødvendige endringer og stenger mulighetsrommet for en angriper.

4. Rydde opp

Vi kaster angriperne og deres verktøy ut av systemene. Hendelseshåndteringsteamet fjerner malware og etablerer bedre forsvar, f.eks. sårbarhetsskanning eller penetrasjonstesting.

5. Gjenopprette

Vi gjenoppretter virksomheten til normal forretningsdrift. Hendelseshåndteringsteamet overvåker systemer i tilfelle angriperne kommer tilbake, og installerer og drifter systemer som hindrer inntrenging

6. Erfaring (Lessons Learned)

Vi tar lærdom av enhver hendelse vi håndterer. Hendelseshåndteringsteamet identifiserer viktige forbedringspunkter, utarbeider en detaljert rapport med anbefalte tiltak, og gjennomfører tiltakene.

 

Fordeler

  • Alarmtelefon 24/7/365
  • Avtale med 2 timers responstid
  • Et hendeleshåndterings-team som er godkjent av NSM
  • Et team skreddersydd ditt behov og din hendelse
  • Tilgang til sikkerhetskompetanse
  • Hjelper med å identifisere tiltak etter en sikkerhetshendelse

 

Visste du at...

Virksomheter som er forberedt, stiller mye sterkere ved et cyberangrep. Det innebærer både å ha klare rutiner på hva de skal gjøre, og har øvd på forhånd.

 

Vi er godkjent av Nasjonal Sikkerhetsmyndighet

Netsecurity inngår i Nasjonal Sikkerhetsmyndighets godkjennelsesordning for hendelseshåndtering.

Om godkjenningsordningen skriver NSM at «NSM har stilt strenge, men relevante krav til de som ønsker å søke på ordningen. Søkerne må ikke bare dokumentere at de rent teknisk sett kan håndtere en hendelse, men de må tilfredsstille definerte krav på ni ulike områder innen hendelseshåndtering. Dette omfatter områder som blant annet organisasjon, prosess, kompetanse, verktøy og rapportering».

 

Kvalitetsordning_Logo_RGB_Negativ versjon-1
Jens Elmholt Birkeland

Jens Elmholt Birkeland

+47 920 23 456 jensb@netsecurity.no

Ønsker du å vite mer?

Har du spørsmål om hvordan Netsecurity kan hjelpe din virksomhet, eller er du klar for å komme i gang? Ta kontakt, så tar vi en prat om hvordan vi kan best kan hjelpe dere videre.