Skip to main content

Hendelseshåndtering

Hvis virksomheten er rammet av dataangrep, har dere som regel behov for akutt hjelp.

Vårt hendelseshåndteringsteam sørger for at dere begrenser skadene så raskt og så mye som mulig.

Kvalitetsordning

Hva er hendelseshåndtering? 

Hendelseshåndtering består både av akutt hjelp dersom du er blitt hacket, men også forebyggende tiltak. Ved å utveksle informasjon på forhånd, er vi i stand til å drastisk redusere tiden det normalt vil ta å få oversikt over en hendelse. Vi jobber aktivt for å etablere proaktiv sikkerhet ved ulike aktiviteter. 

Netsecuritys hendelseshåndteringsteam består av høyt sertifiserte og erfarne sikkerhetskonsulenter. Vi er spesialiserte på å hjelpe virksomheter med å komme raskest mulig tilbake til normal forretningsdrift, med lavest mulig kostnader.

netsecurity_ansatte som jobber-2-1

Fordeler med å ha en hendelsehåndteringsavtale


 • Alarmtelefon 24/7/365
 • Avtale med 2 timers responstid
 • Et hendelseshåndteringsteam som er godkjent av NSM
 • Et team skreddersydd ditt behov og din hendelse
 • Tilgang til sikkerhetskompetanse
 • Hjelp til å identifisere tiltak etter en sikkerhetshendelse

Fordeler med å ha en hendelsehåndteringsavtale

 • Alarmtelefon 24/7/365

 • Avtale med 2 timers responstid

 • Et hendelseshåndteringsteam som er godkjent av NSM

 • Et team skreddersydd ditt behov og din hendelse

 • Tilgang til sikkerhetskompetanse

 • Hjelper med å identifisere tiltak etter en sikkerhetshendelse

Vi er godkjent av Nasjonal Sikkerhetsmyndighet

Netsecurity inngår i Nasjonal Sikkerhetsmyndighets godkjennelsesordning for hendelseshåndtering.

Om godkjenningsordningen skriver NSM at «NSM har stilt strenge, men relevante krav til de som ønsker å søke på ordningen. Søkerne må ikke bare dokumentere at de rent teknisk sett kan håndtere en hendelse, men de må tilfredsstille definerte krav på ni ulike områder innen hendelseshåndtering. Dette omfatter områder som blant annet organisasjon, prosess, kompetanse, verktøy og rapportering».

 

Kvalitetsordning_Logo_RGB_Negativ versjon-1

Hva hjelper hendelseshåndteringsteamet med?

Vi følger alltid en forutsigbar og kvalitetssikret prosedyre:

1
Forberedelse
Forberedelse er en svært viktig fase for å redusere tiden det tar å rykke ut og utføre en vellykket hendelseshåndtering.  Hendelseshåndteringsteamet bruker erfaring fra tidligere hendelser og kunnskap fra etisk hacking i sitt forebyggende arbeid med dere som kunde. Vi kan også bistå med beredskapsplaner og utprøving av disse. 
2
Identifisere
Vi avdekker og klassifiserer hva som har skjedd og i hvilket omfang, identifiserer gjerningsaktør(er) og fremgangsmåte, og/eller identifiserer skadevare, angrepsvektor og verktøy. 
3
Begrense
Vi stopper "blødningen" for å hindre videre uønsket aktivitet og fremtidige skader i systemet. Hendelseshåndteringsteamet stenger ned systemer eller deler av systemer på kort eller lang sikt, sikrer bevis, gjør nødvendige endringer og stenger mulighetsrommet for en angriper. 
4
Rydde opp
Vi kaster angriperne og deres verktøy ut av systemene. Hendelseshåndteringsteamet fjerner malware og etablerer bedre forsvar, f.eks. sårbarhetsskanning eller penetrasjonstesting. 
5
Gjenopprette
Vi bistår med å gjenopprette virksomheten til normal forretningsdrift. Hendelseshåndteringsteamet overvåker systemer i tilfelle angriperne kommer tilbake, og installerer og drifter systemer som hindrer inntrenging.
6
Erfaring
(lessons learned)
Vi tar lærdom av enhver hendelse vi håndterer. Hendelseshåndteringsteamet identifiserer viktige forbedringspunkter, utarbeider en detaljert rapport med anbefalte tiltak og gjennomfører tiltakene. 

Visste du at...

Virksomheter som er forberedt, stiller mye sterkere ved et cyberangrep. Det innebærer både å ha klare rutiner på hva de skal gjøre, og har øvd på forhånd.

Les også: Nasjonal Sikkerhetsmyndighets råd ved digitale angrep. 

 

Ønsker du å vite mer?

Har du spørsmål om hvordan Netsecurity kan hjelpe din virksomhet, eller er du klar for å komme i gang? Ta kontakt, så tar vi en prat om hvordan vi kan best kan hjelpe dere videre.

Oslo

Drammensveien 288

0283 Oslo

 

Bergen

Sandviksbodene 1

5035 Bergen

Stavanger

Kanalsletta 4

4033 Stavanger

Grimstad

Bark Silas vei 5

4876 Grimstad

Kristiansand

Dronningens gt 12

4610 Kristiansand

Stockholm

Kammakargatan 22

111 40 Stockholm