Skip to main content

NIS-direktivene: Webinarer & ofte stilte spørsmål

I en verden med et stadig økende digitalt trusselbilde og avhengigheter mot digital infrastruktur, er det behov for reguleringer som gjør oss best mulig rustet mot angrep.

Stortinget behandler nå Norges første lov om digital sikkerhet, som er basert på EU-direktivet NIS1. Denne loven og EUs nylig vedtatte NIS2-direktiv vil få store konsekvenser for norske virksomheter, både når det kommer til sikkerhetstiltak og krav til dokumentasjon.   

Hvordan etterleve NIS-direktivet: Gap-analyse er et smart første steg 

Hvordan sikrer dere at dere etterlever de nye kravene i NIS-direktivene? Et smart sted å begynne, er å gjøre en såkalt gap-analyse. Den vil gi dere svar på hva som må til for å tette gapet mellom nåsituasjonen i deres virksomhet og kravene som NIS-direktivet stiller.

I en gap-analyse vil våre strategisk rådgivere komme med anbefalinger om tiltak og handlingsplan, slik at det er enkelt for dere å komme i gang. Om dette er noe dere er interessert i, hjelper vi dere gjerne. Book et uforpliktende møte med oss her.  

 

 

Se webinar #1 i opptak

NIS-direktivet innføres i Norge. Hva innebærer det for norske virksomheter, og hvordan kan du forberede deg?

Agenda

Lov om digital sikkerhet og NIS2 ved Andreas Gard Meyer, Advokat, Haavind AS

 • Virkeområde og praktiske konsekvenser  
 • Digitalsikkerhetsloven og NIS 2: Oversikt over hva som kommer
 • Hvilke virksomheter underlegges regelverkene?
 • Tiltak virksomheter bør gjøre allerede nå
 • "Riset bak speilet" – Myndighetenes tilsyn og sanksjonsmuligheter

Nye krav og pålegg - hva betyr det og hva må virksomheter gjøre? Ved Robert Sagmo, leder for Strategisk rådgiving i Netsecurity

 • Krav til risikostyring
 • Iverksetting av sikkerhetstiltak i rimelig forhold til egen risiko
 • Tiltak for å forebygge og minimere virkningen av digitale hendelser
 • Varslingsplikt ved hendelser

Fyll ut skjemaet og få tilgang til webinaret

Se webinar #2 i opptak

Dette webinaret gir deg verdifull innsikt i NIS1 og NIS2-direktivene, med praktiske råd for å styrke din digitale sikkerhet.

Agenda

 • Juridiske aspekter ved NIS1 og NIS2
  Andreas Gard Meyer | Advokat i Haavind

 • Gjennomføring i praksis – hva er viktigst å prioritere akkurat nå, og hvordan sikre i praksis?
  Robert Sagmo | Leder strategisk rådgivning i Netsecurity

 • Hvordan sikre dine IT- og OT-systemer i leveransekjeden?
  Daniel Ourom-Swart | Leder for industriell cybersikkerhet (OT) i Netsecurity

Fyll ut skjemaet og få tilgang til webinaret

Ofte stilte spørsmål om NIS-direktivene

Det er mange spørsmål og mye usikkerhet blant norske virksomheter om hva NIS-direktivene betyr for dem, og hva de bør gjøre nå. På denne siden finner du svar på ofte stilte spørsmål. 

Oslo

Drammensveien 288

0283 Oslo

 

Bergen

Sandviksbodene 1

5035 Bergen

Stavanger

Kanalsletta 4

4033 Stavanger

Grimstad

Bark Silas vei 5

4876 Grimstad

Kristiansand

Dronningens gt 12

4610 Kristiansand

Stockholm

Kammakargatan 22

111 40 Stockholm