Skip to main content

NIS-direktivene: Webinarer & ofte stilte spørsmål

Få svar på det du lurer på rundt NIS-direktivene

I en verden med et stadig økende digitalt trusselbilde og avhengigheter mot digital infrastruktur, er det behov for reguleringer som gjør oss best mulig rustet mot angrep.

Stortinget behandler nå Norges første lov om digital sikkerhet, som er basert på EU-direktivet NIS1. Denne loven og EUs nylig vedtatte NIS2-direktiv vil få store konsekvenser for norske virksomheter, både når det kommer til sikkerhetstiltak og krav til dokumentasjon.   

Se webinar #1 i opptak

NIS-direktivet innføres i Norge. Hva innebærer det for norske virksomheter, og hvordan kan du forberede deg?

Agenda

Lov om digital sikkerhet og NIS2 ved Andreas Gard Meyer, Advokat, Haavind AS

 • Virkeområde og praktiske konsekvenser  
 • Digitalsikkerhetsloven og NIS 2: Oversikt over hva som kommer
 • Hvilke virksomheter underlegges regelverkene?
 • Tiltak virksomheter bør gjøre allerede nå
 • "Riset bak speilet" – Myndighetenes tilsyn og sanksjonsmuligheter

Nye krav og pålegg - hva betyr det og hva må virksomheter gjøre? Ved Robert Sagmo, leder for Strategisk rådgiving i Netsecurity

 • Krav til risikostyring
 • Iverksetting av sikkerhetstiltak i rimelig forhold til egen risiko
 • Tiltak for å forebygge og minimere virkningen av digitale hendelser
 • Varslingsplikt ved hendelser

Fyll ut skjemaet og få tilgang til webinaret

cloud-photo

Penetrasjonstesting av sertifiserte eksperter

Penetrasjonstesting fra Netsecurity blir utført av erfarne sikkerhetseksperter med detaljert kunnskap om de cyberkriminelles verktøy, taktikk og prosedyrer. Samtlige har internasjonalt anerkjente sertifiseringer innen fagområdet.

 

Penetrasjonstest tilbys innenfor følgende områder:

 • Web-applikasjoner
 • Mobil-applikasjoner
 • Nettverk og infrastruktur
 • Innsidetesting
 • Utsidetesting
 • Stjålet laptop-scenario
 • Test av deteksjonsevne og beredskap ("Red Teaming")
 • Desktop-applikasjoner: Java, C#, PE, ELF eller andre kompilerte programmer 
 • Trådløst
 • Sosial manipulasjon
 • Phishing (Oppringing, epost)
 • Test av fysiske lokaler (kontorer, produksjonshaller, etc.)
 • OT / ICS / SCADA

Ofte stilte spørsmål om NIS-direktivene

Det er mange spørsmål og mye usikkerhet blant norske virksomheter om hva NIS-direktivene betyr for dem, og hva de bør gjøre nå. På denne siden finner du svar på ofte stilte spørsmål. 

 

Få med deg neste NIS-webinar i september

27. september holder vi neste NIS-webinar . Mer info og agenda kommer over sommeren.

 

Meld deg på her

John-André Bjørkhaug

John-André Bjørkhaug

Subject Matter Expert

+47 934 64 053 | john@netsecurity.no

Oslo

Lilleakerveien 2D

0283 Oslo

 

 

Oslo

Sandstuveien 70

Inngang F

0680 Oslo

Bergen

Sandviksbodene 1

5035 Bergen

Stavanger

Kanalsletta 4

4033 Stavanger

Grimstad

Bark Silas vei 5

4876 Grimstad

Kristiansand

Dronningens gt 12

4610 Kristiansand

Stockholm

Kammakargatan 22

111 40 Stockholm