Skip to main content

Webinarer

Se våre webinarer on-demand

Webinar on demand: E-postsikkerhet

11. juni 2024

I dette webinaret ser vi på hvordan din bedrift kan gjøre lavthengende tiltak som vil øke e-postsikkerheten deres betraktelig.

Webinaret holdes av Jesper Fløymo fra Netsecurity og Martin Lindgren fra Proofpoint.

Sosial manipulering - din virksomhets svakeste punkt

8. november 2023

I dette webinaret ser vi på hvordan man kan sikre bedriften mot potensielle trusler ved å forstå og bekjempe menneskelige svakheter. Vi forteller om hvordan vi bruker sosial manipulering i oppdrag for å få tilganger, tillitt og informasjon og dermed unngår tradisjonelle tekniske sikkerhetssystemer.

NIS-direktivet del 2

27. september 2023

Se del 2 i vår webinarserie om NIS-direktivene. Hva er de juridiske aspektene ved NIS1 og NIS2?

Gjennomføring i praksis – hva er viktigst å prioritere akkurat nå, og hvordan sikre i praksis?

Hvordan sikre dine IT- og OT-systember i leveransekjeden?

NIS-direktivet del 1

13. juni 2023

Stortinget behandler nå Norges første lov om digital sikkerhet, som er basert på EU-direktivet NIS1.

Denne loven og EUs nylig vedtatte NIS2-direktiv vil få store konsekvenser for norske virksomheter, både når det kommer til sikkerhetstiltak og krav til dokumentasjon.

Sikkerhetsovervåking – hva vet vi om cyberangrep i dag?

2. desember 2022

Frank Kirkeng og Henrik Byberg forteller i dette webinaret om hva vi vet om cyberangrep i dag,  hvordan sikkerhetsovervåking er i dag i forhold til tidligere, samt hvordan din bedrift enkelt kan komme i gang.

Cybertrusselen: Hva bør norske virksomheter gjøre nå? 

24. november 2022

NSM oppfordrer alle norske virksomheter til å øke sin motstandsevne mot cyberangrep. Forsvaret, NSM og våre egne sikkerhetseksperter John-André Bjørkhaug og Robert Sagmo gir deg i dette webinaret et innblikk i en verden vi frykter, men mange av oss vet for lite om.

MDR – Managed Detection and Response

24. februar 2022

Frank Kirkeng og Terje Vernholt forteller i dette webinaret om hvor vanlig cyberangrep er, hvor raskt angripere får fotfeste i IT-systemene dine og hvor vanskelig det er å få tatt de kriminelle når angrepet er utført.

Jens Elmholt Birkeland

 

Jens Elmholt Birkeland

+47 920 23 456
jensb@netsecurity.no

Ønsker du å vite mer?

Har du spørsmål om hvordan Netsecurity kan hjelpe din virksomhet, eller er du klar for å komme i gang? Ta kontakt, så tar vi en prat om hvordan vi kan best kan hjelpe dere videre.

Oslo

Drammensveien 288

0283 Oslo

 

Bergen

Sandviksbodene 1

5035 Bergen

Stavanger

Kanalsletta 4

4033 Stavanger

Grimstad

Bark Silas vei 5

4876 Grimstad

Kristiansand

Dronningens gt 12

4610 Kristiansand

Stockholm

Kammakargatan 22

111 40 Stockholm