Skip to main content

Om oss

Vi lever i et digitalt samfunn, vi omgir oss med digitale verktøy i nesten alt vi gjør. It-sikkerhet er derfor viktigere enn noen gang. Ondsinnede cyberangrep øker hvert år, og trusselbildet endres kontinuerlig. Det gjør at det stadig blir mer komplekst og krevende å beskytte seg mot alvorlige trusler. Mange bedrifter trenger derfor hjelp med å forebygge og oppdage et angrep, men også håndtere og gjenopprette normalt drift når uhellet er ute.

Vi leverer ekspertise, trygghet og innovasjon 

Netsecurity har i flere tiår tilbudt ekspertise, løsninger og innovative tjenester innen it-sikkerhet i det norske markedet. Vi hjelper virksomheter med å oppdage og stoppe angrep, slik at konsekvensene og kostnadene blir så begrenset som mulig. Våre eksperter består blant annet av strategisk rådgivere, konsulenter innen sikkerhet, produktspesialister, penetrasjonstestere og etiske hackere. Kompetansen og tjenestene vi tilbyr, bidrar til at våre kunder er bedre forberedt og beskyttet mot alvorlige angrep utenfra.

Vi jobber med sikkerhet i alt vi gjør, fra rene sikkerhetstjenester til å tenke sikkerhet i andre it-tjenester, for å ivareta sikkerhet i hele verdikjeden til våre kunder. Våre it-eksperter er tilgjengelig 24/7 – 365 dager i året.

Fusjon med Data Equipment i 2023

Våren 2023 fusjonerte Netsecurity og Data Equipment, og ble med det et av Norges største selskaper innen it-sikkerhet. Data Equipment har eksistert siden 1983, og har på lik linje med Netsecurity levert spisskompetanse og tjenester i hele den digitale kundereisen siden oppstarten. 

 

Nøkkeltall

  • 150 ansatte 
  • 600 kunder i Norden - privat og offentlig sektor
  • ISO 27001, ISO9001 og Miljøfyrtårn-sertifisert
  • Nasjonalt cybersikkerhetssenter (NCSC)-partner godkjent for hendelseshåndtering
  • 24/7-bemannet SOAR-basert sikkerhetsovervåking (SOC) bygget på maskinlæring og automasjon
  • Høyest sertifiserte og spesialiserte Palo Alto Networks-partner i Norge
  • Høyest sertifiserte og spesialiserte Extreme Networks-partner i Norge
  • Vil omsette for 800 mill. kr i 2023  
  • Eid av Å Energi & ansatte 
  • Daglig leder Jan Søgaard 
Ansatte i Netsecurity

Vi er godkjent av Nasjonal Sikkerhetsmyndighet

Netsecurity inngår i Nasjonal Sikkerhetsmyndighets godkjennelsesordning for hendelseshåndtering.

Om godkjenningsordningen skriver NSM at «NSM har stilt strenge, men relevante krav til de som ønsker å søke på ordningen. Søkerne må ikke bare dokumentere at de rent teknisk sett kan håndtere en hendelse, men de må tilfredsstille definerte krav på ni ulike områder innen hendelseshåndtering. Dette omfatter områder som blant annet organisasjon, prosess, kompetanse, verktøy og rapportering».

 

Kvalitetsordning_Logo_RGB_Negativ versjon-1

Hvem er våre kunder? 

Vi har kunder både i offentlig og privat sektor, store og små virksomheter. Fellesnevneren for våre kunder er at sikkerhet er viktig for deres virksomhet. Å være kunde hos Netsecurity betyr at du har tilgang på ekspertise, trygghet, kompetanse og rådgiving både før, underveis og i etterkant av et it-angrep.


Våre kontorer

Vi har kontorer i Oslo, Kristiansand, Grimstad, Stavanger, Bergen og Stockholm. 

 

livelogo_993856886
Kvalitetsordning_Logo_RGB_Negativ versjon-1
achilles
Kiwa+NA_9001-27001-1
gaselle_2016_web
gaselle_2017_web
gaselle2018
gaselle_2019_small
gaselle-web
gaselle-web2021
Oslo

Drammensveien 288

0283 Oslo

 

Bergen

Sandviksbodene 1

5035 Bergen

Stavanger

Kanalsletta 4

4033 Stavanger

Grimstad

Bark Silas vei 5

4876 Grimstad

Kristiansand

Dronningens gt 12

4610 Kristiansand

Stockholm

Kammakargatan 22

111 40 Stockholm