Netsecurity AS (orgnr. 993 856 886) er et norsk selskap etablert i 2009, eid av Agder Energi Venture og ansatte.

Vi leverer tjenester og løsninger som gjør at virksomheter og organisasjoner kan arbeide sikkert på nett. Dataangrep skal kunne detekteres og stoppes tidlig nok til at konsekvensene ikke blir alvorlige for kundens virksomhet.  

Våre ansatte er din viktigste ressurs. Vi vektlegger særlig kompetanse, integritet og kundenærhet. Vi ansetter de beste og motiverer våre ansette til kontinuerlig læring og forbedring.

Vi lever av vårt rykte.  Vi bestreber oss på å være nære og tilgjengelige for våre kunder.  Vi ønsker oss kunder hvor vi aktivt kan støtte og bistå deres forretning eller virksomhet.  Hvis du velger Netsecurity skal du vite at du kan stole på oss og at du får tilgang på markedets beste kompetanse, tjenester og løsninger. 

Vi har kunder i hele landet innen offentlig og private sektor.  Fellesnevneren for våre kunder er at deres nettverk og sikkerhet er viktig for deres virksomhet.

Netsecurity har egne kontorer i Oslo, Bergen, Kristiansand, Grimstad og Stavanger.

0784

 

Misjon og visjon

 

Innovativ cybersikkerhet

Økende digitalisering gjør cybersikkerhet kritisk for nasjonsstater, virksomheter og individer.

Netsecurity bidrar til å skape og sikre verdier ved å levere rådgivning, tjenester og innovative løsninger som gjør at våre kunder er tryggere på nett.

 

Cybersikkerhet på alle nivåer

Cybersikkerhet innebærer tiltak som beskytter teknologi, nettverk og data mot angrep eller uønskede hendelser.

Netsecurity skal være preferert sikkerhetspartner for myndigheter, virksomheter og individer.

 

 

Kvalitetsordning_Logo_RGB_Negativ versjon-1

 

achilles                  Kiwa+NA_9001-27001-1

 

gaselle_2016_web gaselle_2017_web

gaselle_2018_web-1 gaselle_2019a  

gaselle-web  gaselle-web2021