Da vil vi høre fra deg!

Hos oss har du mange muligheter, enten du ønsker erfaring som rådgiver, konsulent eller utvikler. Vi har i mange år hatt studenter som har jobbet deltid, hatt praksisplass eller vært hos oss som en del av bachelor- eller masteroppgave. En slik utveksling gir læring og berikelse både for studentene og oss som selskap – og innimellom fører det også til et jobbtilbud. Ønsker du å vite mer om dine muligheter hos oss? 

Netsec - banner

Møt tre studenter som har fått arbeidserfaring hos Netsecurity gjennom studietiden:

Untitled design

Kjartan Erland

Untitled design (2)

Hans Christian Larsen

Untitled design (1)

Elina Williams Antonsen


Hvorfor ville du jobbe ved siden av studiene? 

Jeg ønsket meg erfaring, få mulighet til å være litt hands på områdene som er pensum. Vi går jo på et generisk it-studie, men jeg har hele tiden visst at jeg ville jobbe med sikkerhet. Vi hadde en gjesteforelesning helt i starten av studiene med en fra Red-teamet til Netsecurity, han tipset om å søke deltidsjobb, og jeg hoppet da på toget.
Kjartan 

Jeg har hele tiden vært veldig interessert i sikkerhet, og da vi skulle ha praksisprosjekt kom flere bedrifter for å presenterte seg. Jeg fikk et veldig godt inntrykk av Netsecurity da, følte de skilte seg litt ut.
Hans Christian 

Men du må tørre å ta de sjansene som blir lagt fram for deg. Vis at du er interessert i sikkerhet! Jeg tror du kan komme langt om du tør å prate med folk, bygge nettverk helt fra studietiden.
Elina 


Hvordan er det som student å komme inn i et sikkerhetsselskap? 

Vi har jo vært her i nesten ett år, og kombinasjonen av enormt med kunnskap i bedriften og hjelpsomme mennesker, har gjort året til et helt spesielt fint og lærerikt år for oss.
Kjartan

I begynnelsen syns jeg det var litt skummelt, jeg kjente veldig på at jeg ikke er flink nok til dette. Men det har gått så bra! Og det handler nok om oppfølging og ivaretakelse jeg har fått fra de ansatte her.
Hans Christian

Ja, også har det vært veldig gøy å være i bedrift som ligger så langt framme på sitt felt. En av foreleserne våre var nesten frustrert over hvor langt framme Netsecurity er på innovasjon og nyutvikling , for det skulle være en del av vår oppgave å se nye muligheter. Men de var allerede under utvikling! Det gjør det veldig attraktivt å være her.
Elina 

 


Hvorfor er det smart å velge en karriere innen it-sikkerhet?

Å utdanne deg innen it-sikkerhet, er nok det smarteste du kan gjøre i dag. Uansett hva du skal jobbe med innen it, har det er sikkerhetsaspekt ved seg.
Kjartan

It er et fagfelt hvor bare egen interesse og entusiasme setter grensene, hvor det skjer noe nytt hver dag. Det er også et ettertraktet fagfelt, selv fikk jeg jobbtilbud mens vi ennå arbeidet med bacheloroppgaven. Det var en fantastisk anerkjennelse av arbeidet gruppen som jeg var del av hadde lagt inn i prosjektet.
Hans Christian

Dessuten har sikkerhet så mange aspekter: Du kan jobbe veldig teknisk som penetrasjonstester, eller du kan jobbe som rådgiver. Mulighetene er så mange!
Elina

Netsec - studenter