<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=244692402885131&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Test sikkerheten med penetrasjonstesting

Vi identifiserer og kartlegger sårbarhetene til virksomheten

 

 

Det er svært vanskelig å oppdage sårbarheter i egne IT-systemer. Det handler både om at ingen IT-systemer er feilfrie, og at de ondsinnede aktørene stadig utvikler nye metoder og verktøy for å angripe deg. 

En penetrasjonstest er en sikkerhetstest som simulerer et angrep. Formålet er å avdekke sårbarheter og hull i virksomheten før de ondsinnede hackerne finner dem. Penetrasjonstesten gjøres av etiske hackere, som gjør ulike forsøk på å komme seg inn i virksomheten - enten fysisk eller digitalt. De oppfører seg som en faktisk inntrenger, men gjør ingen reell skade. 

 

Alle virksomheter har sikkerhetshull. En penetrasjonstest vil avdekke sårbarheter før trusselaktørene finner dem.

John-André Bjørkhaug, Etisk hacker i Netsecurity

Penetrasjonstesting av sertifiserte eksperter

Penetrasjonstesting blir utført av svært erfarne og høyt kompetente sikkerhetseksperter. De har oppdatert og detaljert kunnskap om de cyberkriminelles verktøy, taktikk og prosedyrer. Våre sikkerhetseksperter har internasjonalt anerkjente sertifiseringer innen penetrasjonstesting.
Ikon kjetting
cloud-photo

Penetrasjonstesting av sertifiserte eksperter

Penetrasjonstesting fra Netsecurity blir utført av erfarne sikkerhetseksperter med detaljert kunnskap om de cyberkriminelles verktøy, taktikk og prosedyrer. Samtlige har internasjonalt anerkjente sertifiseringer innen fagområdet.

 

Penetrasjonstest tilbys innenfor følgende områder:

 • Web-applikasjoner
 • Mobil-applikasjoner
 • Nettverk og infrastruktur
 • Innsidetesting
 • Utsidetesting
 • Stjålet laptop-scenario
 • Test av deteksjonsevne og beredskap ("Red Teaming")
 • Desktop-applikasjoner: Java, C#, PE, ELF eller andre kompilerte programmer 
 • Trådløst
 • Sosial manipulasjon
 • Phishing (Oppringing, epost)
 • Test av fysiske lokaler (kontorer, produksjonshaller, etc.)
 • OT / ICS / SCADA

Sikkerhetstesting for kommuner

Fram til 31.08.23 tilbyr vi Sikkerhetstesting & strategisk rådgivning for kommuner for kr. 99 500,- eks. mva. Last ned mer info om tilbudet her:

Les mer om tilbudet

 

Vet dere hvor dere er mest sårbare? Min erfaring er at mange ikke har oversikt, og tror de er trygge når de i realiteten har mange sikkerhetshull. En penetrasjonstest vil avdekke dette.

John-André Bjørkhaug
Etisk hacker i Netsecurity
John-André Bjørkhaug

Vi tilbyr penetrasjonstesting av:

 • Web-applikasjoner
 • Mobil-applikasjoner
 • Intern og ekstern nettverk- og serverinfrastruktur
 • Trådløst nettverk
 • Fysisk sikkerhet
 • Desktop-applikasjoner: Java, C#, PE, ELF eller andre kompilerte programmer
 • Industrielle systemer (OT/ICS/SCADA)

 

Vi utfører også følgende:

 • Phishing
 • Vishing
 • Smishing
 • Sosial manipulasjon


I tillegg leverer Netsecurity fullskala Red Team-testing for å evaluere organisasjonens deteksjonsevne og beredskap. Slike tester inneholder ofte et bredt utvalg av tjenestene nevnt ovenfor, skreddersydd for å oppfylle kundens spesifikke behov.

 

Lær mer om de ulike testene

Vil du lese mer om de ulike typene tester vi tilbyr? Last ned produktarkene under:

Intern penetrasjonstest av nettverk og infrastruktur:

Last ned produktark


Fysisk penetrasjonstest:

Last ned produktark

Cyberhood - praktisk øvelse i angrepsteknikker:

Last ned produktark


Rekognosering - kartlegging av angrepsflater:

Last ned produktark

Jens Elmholt Birkeland

Jens Elmholt Birkeland

+47 920 23 456 jensb@netsecurity.no

John-André Bjørkhaug

John-André Bjørkhaug

Subject Matter Expert

+47 934 64 053 | john@netsecurity.no

Ønsker du et møte med oss om hvilke tester som kan være relevant for dere?

Kontakt oss her: