<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=244692402885131&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

NSM: -Netsecurity bidrar til å sikre norske digitale verdier

Netsecurity 06. nov 2022


Netsecurity er nok en gang godkjent av Kvalitetsordningen til Nasjonal Sikkerhetsmyndighet. Kvalitetsordningens formål er å hjelpe norske hjelpebedrifter med å velge leverandør av it-sikkerhet.

 - At Netsecurity får regodkjenning av oss, innebærer at de fortsatt er blant de leverandørene som sikrer norske digitale verdier. Vi kan ikke ha et godt førstelinjeforsvar mot digitale angrep, uten å kunne spille på lag med våre partnere, sier Reidar Mouhleb, som er ansvarlig for Kvalitetsordningen til NSM.


Sikkerhetsgodkjent av NSM siden 2020


Å stå i mot og håndtere cyberhendelser, blir mer og mer komplisert for hvert år. Flere og flere virksomheter ønsker derfor å knytte til seg ekspertise på it-sikkerhet.  Å få en offentlig godkjenning som leverandør av ekspertise på it-sikkerhet, betyr mye for Netsecurity: 

-  Jeg er veldig stolt av NSMs resertifisering av Netsecurity. Det er en bekreftelse på kvaliteten i arbeidet vårt med å trygge en digital verden, men også en klapp på skulderen til alle våre ansatte. Målet vårt er å fortsette å tilby det beste av ekspertise og tjenester til norske virksomheter i tiden fremover, sier Jan Søgaard, administrerende direktør i Netsecurity.

 

Om Nasjonal sikkerhetsmyndighets kvalitetsordning  

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) har opprettet en godkjenningsordning for leverandører som tilbyr tjenester for håndtering av dataangrep. Målet er å gjøre det enklere for kunder å velge leverandør av it-sikkerhetstjenester. Les mer om ordningen her.