Skip to main content

Trygghet i en digital verden

Trygghet i en digital verden

Vi er Netsecurity

Netsecurity hjelper private selskaper og offentlige virksomheter med økt trygghet i en digital verden.

I en verden som preges av et stadig økende digitalt trusselbilde, ønsker vi å gi verdi til hver enkelt av våre kunder, men også til samfunnet som helhet. Sammen kan vi bygge et solid forsvar mot cybertruslene. Som ansatt hos oss er du en del av en innovativ, kunnskapsrik kultur med mulighet for karriere innen et av Norges mest spennende og relevante fagfelt.

Hva kan vi hjelpe deg med?

Sikkerhetsovervåking og respons

Hackerne jobber stadig raskere. Tiden dere bruker på å respondere på et angrep, er derfor avgjørende. Med vår sikkerhetsovervåking oppdager og responderer vi på hendelser som er rettet mot virksomheten din – hele døgnet, hele året.

Hendelseshåndtering

Vårt Hendelseshåndteringsteam er godkjent av Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM) og består av høyt sertifiserte og erfarne sikkerhetskonsulenter. Vi rykker ut og hjelper virksomheten når det oppstår uønskede hendelser.

Penetrasjonstesting

For å beskytte deg best mulig, er det viktig å forstå hackernes adferd. Våre sikkerhetstestere bruker samme teknikker som de ondsinnede aktørene for å avdekke risikoer og sårbarheter i ditt digitale miljø.

Sikker drift

Om du ikke har kompetanse eller ressurser internt, eller rett og slett ikke ønsker å drifte eget it-miljø, kan vi hjelpe dere. Vi leverer moderne, automatiserte og sikre driftstjenester for hele IT-miljøet ditt, fra sikker lagring, backup, nettverk og sikkerhetsoppdatering.

Strategisk rådgivning

Stadig flere bedrifter frykter et cyberangrep. Samtidig har mange bedrifter liten oversikt og forståelse selv over risiko, eller en plan for hva de skal gjøre den dagen de blir rammet. Våre rådgivere hjelper dere med å forstå risiko, samt kartlegge de viktigste verdiene og tiltakene for å beskytte dem.

Sikker OT

Med økende digitalisering blir det stadig viktigere å sikre operasjonell teknologi. Med rådgiving og teknologi fra Netsecurity kan du være trygg på at systemene deres er robuste og at dere har kontinuitet i anleggene deres.

Sikkerhetsløsninger

Vi har sikkerhetsprodukter og tjenester innenfor alle kategorier av sikkerhet.

Vi er godkjent av Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM)

Netsecurity inngår i Nasjonal Sikkerhetsmyndighets godkjennelsesordning for hendelseshåndtering.

Om godkjenningsordningen skriver NSM at «NSM har stilt strenge, men relevante krav til de som ønsker å søke på ordningen. Søkerne må ikke bare dokumentere at de rent teknisk sett kan håndtere en hendelse, men de må tilfredsstille definerte krav på ni ulike områder innen hendelseshåndtering. Dette omfatter områder som blant annet organisasjon, prosess, kompetanse, verktøy og rapportering».

Kvalitetsordning_Logo_RGB_Negativ versjon-1

Aktiviteter

Vi har flere spennende arrangementer i tiden som kommer. Les mer og meld deg på under.

Frokostseminar

23.06.2023

Bli med på vårt frokostseminar om....

Webinar: Sikkerhet i norske kommuner

14.08.2023

Vi gir deg et innblikk i.....

Cybertrusselen

05.09.2023

Er norske virksomheter godt nok rustet...

Se hva våre kunder sier

Å ha 24/7/365 sikkerhetsovervåking er helt grunnleggende viktig i dag, og det var grunnen til at vi ønsket å innføre det hos oss. Vi trengte noen eksperter å støtte oss på, og da falt valget på Netsecurity.
Thomas Sekkingstad
IT-leder, CCB
Thomas Sekkingstad i CCB står foran en oljerigg
Vi ser mange forsøk daglig på å bryte seg inn i våre systemer, så det er helt klart kritisk for oss å ha et høyt fokus på sikkerhet.
Harry Ljosdal
IT-leder, Kruse Smith
Kruse Smith
Siden vi jobber med kritisk infrastruktur, er it-sikkerhet høyt prioritert. Alle våre systemer må være robuste og kunne stå imot angrep
Carl Arne Fladmark
Utviklingsleder, Embriq
Carl-Arne-Fladmark-620x400

Aktiviteter

Vi har flere spennende arrangementer i tiden som kommer. Les mer og meld deg på under.

Frokostseminar

23.06.2023

Bli med på vårt frokostseminar om....

Webinar: Sikkerhet i norske kommuner

14.08.2023

Vi gir deg et innblikk i.....

Cybertrusselen

05.09.2023

Er norske virksomheter godt nok rustet...

Aktiviteter

Vi har flere spennende arrangementer i tiden som kommer. Les mer og meld deg på under.

Frokostseminar

23.06.2023

Bli med på vårt frokostseminar om....

Webinar: Sikkerhet i norske kommuner

14.08.2023

Vi gir deg et innblikk i.....

Cybertrusselen

05.09.2023

Er norske virksomheter godt nok rustet...

Les flere kundehistorier her

Sikkerhetsvarsler

Kritisk sårbarhet ved FortiOS SSL-VPN

FortiOS SSL-VPN buffer overflow HVA: FortiNet rapporterer om kjent sårbarhet, CVE-2022-42475 ved deres FortiOS som affekterer SSL-VPN. Sårbarheten gjør det mulig for ekstern ...
Netsecurity

OpenSSL 3.x prior to 3.0.7

OpenSSL v3.x sårbarhet HVA: Biblioteket Open SSL v3.x [1] som blir brukt for å håndtere kryptering og til å sikre kommunikasjon må oppdateres til minimum v3.0.7 for å lukke en ...
Netsecurity

Apache Commons Text - CVE-2022-42889

HVA: Biblioteket Apache Commons Text [1] som blir brukt for å håndtere og formattere tekst har blitt oppdatert for å deaktivere funksjoner som kan misbrukes.
Netsecurity

Exchange 0-day - September 2022

HVA: To nye sårbarheter er avdekket i Exchange, disse er sett brukt av angripere i målrettede angrep.
Netsecurity

Kritisk sårbarhet i Atlassian Confluence Server og Data Center

Det er avdekket en sikkerhetsrisiko ved Atlassian Confluence Server og Data Center som gjør at en uautentisert angriper kan kjøre vilkårlig kode. Dette gjelder altså ved ...
Netsecurity

KrbRelayUp - AD bruker kan oppnevnes til SYSTEM rettigheter.

Det er nylig avdekket en sårbarhet i Microsoft AD, som gjør det mulig for en AD bruker å bli SYSTEM (lokal administrator rettigheter). Denne sårbarheten er relativ enkel å ...
Netsecurity

Hva betyr situasjonen i Ukraina for Netsecuritys kunder?

Den sikkerhetspolitiske situasjonen bør være kjent for de fleste, med stadig større usikkerhet og konsekvenser for norske virksomheter som resultat. Netsecurity har, i denne ...
Netsecurity

Privilege Escalation i Active Directory i tidligere varslet CVE

Undervurderte sårbarheter ved Microsoft Active Directory utnyttes nå med exploit tilgjengelig og distribuert. Sårbarhetene det dreier seg om er CVE-2021-42287 og CVE-2021-42278. ...
Netsecurity

Kritisk varsel ved Java i Apache Log4j2

Det er avdekket en kritisk sårbarhet ved Apache Log4j/Log4j2 Artikkelen er oppdatert: 20 desember kl 14:06 Sårbarheten gjelder for alle versjoner av Log4j mellom 2.0 og 2.14.1, ...
Netsecurity

Fagbloggen

Viktig oppdatering på Cortex XDR PRO

Palo Alto Networks har kommet med en oppdatering på Cortex XDR PRO og Datalake rundt integrasjon mot FW og analyse av FW data. Alle FW skal nå konfigureres/legges til direkte i ...
Filip Vamnes
Filip Vamnes

Kritisk tenkning og sikkerhetsanalyse

Vi tar alle en rekke valg gjennom dagen. Før vi bestemmer oss, gjør vi som regel en analyse av informasjonen vi har tilgjengelig. Se for deg at du skal krysse en vei. Fra der du ...
Filip Fog
Filip Fog

IT-sikkerhet: 3 grunnleggende steg for sikring av verdier

Informasjon er selve gullet i de fleste bedrifter i dag. Alle bedrifter både produserer og anvender informasjon, i små og store mengder. Mister du denne informasjonen, for ...
Filip Fog
Filip Fog

Våre etiske hackere har testet: 7 av 10 epostdomener kan misbrukes

Den siste tiden har det vært store dataangrep i Norge: Både mot regjering, bedrifter, media og politi. Omfanget og metodene de ondsinnede hackerne har brukt, varierer mye. Men ...
Jarle Børven

DefCon 2023 - Årets hackerkonferanse. Hva så vi, hva lærte vi?

Forrige uke deltok to av våre etiske hackere og red-teamere William og John på årets DefCon-konferanse. DefCon er en hacker-konferanse som arrangeres årlig i Las Vegas. Over 30 ...
John-André Bjørkhaug
John-André Bjørkhaug

Norske ledere mangler forståelse for egen it-sikkerhet

Kronikken er også publisert på Digi. no
Robert Sagmo
Robert Sagmo

Hva er penetrasjonstesting?

Penetrasjonstesting er betegnelsen på inntrengningsforsøket en etisk hacker, ansatt i et IT-sikkerhetsfirma, gjør på oppdrag for eieren av et datasystem, nettverk og/eller ...
Netsecurity

Penetrasjonstesting: Derfor bør du teste IT-sikkerheten

Ingen IT-systemer er feilfrie, av den enkle grunn at det de forsvarer oss mot, er i kontinuerlig endring. Det er heller ikke vanskelig å finne eksempler på systemer og løsninger ...
Netsecurity

Sikkerhetsekspert: Alle virksomheter må forberede seg på cyberangrep

Oktober 2022: Det er alvor når Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) oppfordrer alle norske virksomheter å øke sin motstandsevne mot cyberangrep. Hva konkret er det ekspertene ...
Netsecurity

Siste nyheter

Seminar: Cloud Security Day - Hvordan sikre tjenestene i skyen?

Vil du lære mer om sikkerhet i skyløsninger?
Netsecurity

Webinar: NIS-direktivet innføres i Norge - hva betyr det for deg?

Stortinget behandler nå Norges første lov om digital sikkerhet basert på EU-direktivet NIS. Det er liten tvil om at dette vil berøre mange norske virksomheter i tiden framover, og ...
Netsecurity

Maximizing defense against cyber-attacks – building one of Norway's largest companies in IT security

Cyber security has never been more important for Norwegian companies. Netsecurity and Data Equipment is now merging and becoming one of Norway's largest companies in IT security.
Netsecurity

Styrker forsvaret mot cyberangrep – bygger et av Norges største selskap innen it-sikkerhet

Aldri har digital sikkerhet vært viktigere for norske virksomheter. Nå fusjonerer Netsecurity og Data Equipment og blir et av Norges største selskaper innen it-sikkerhet.
Netsecurity

OT-sikkerhet– slik kan industrien ruste seg mot cyberangrep

– Hva ville skjedd om produksjonen din gikk ned i 2 timer? Eller 2 døgn? Det er de spørsmålene du må stille deg. Om ikke du vet helt sikkert hva som vil skje da, er du svært ...
Netsecurity

GlobalConnect inngår partnerskap med Netsecurity

Netsecurity er valgt som leverandør av sikkerhetsovervåking og hendeleshåndtering av GlobalConnect med sine 30 000 kunder. – Vi er stolte og ydmyke, dette betyr mye for oss. Men ...
Netsecurity

NSM: -Netsecurity bidrar til å sikre norske digitale verdier

Netsecurity er nok en gang godkjent av Kvalitetsordningen til Nasjonal Sikkerhetsmyndighet. Kvalitetsordningens formål er å hjelpe norske hjelpebedrifter med å velge leverandør av ...
Netsecurity

Netsecurity styrker selskapet og ledelsen med ny CCO

Netsecurity fortsetter veksten med 40 nye ansatte det siste året

Å jobbe med it-sikkerhet betyr å jobbe i en bransje med full fart framover. Alle disse ansiktene bekrefter det! Bare siden mai har det kommet 24 nye mennesker til Netsecurity.
Netsecurity
Oslo

Lilleakerveien 2D

0283 Oslo

 

 

Oslo

Sandstuveien 70

Inngang F

0680 Oslo

Bergen

Sandviksbodene 1

5035 Bergen

Stavanger

Kanalsletta 4

4033 Stavanger

Grimstad

Bark Silas vei 5

4876 Grimstad

Kristiansand

Dronningens gt 12

4610 Kristiansand

Stockholm

Kammakargatan 22

111 40 Stockholm