Innovativ
cybersikkerhet

Om oss Kontakt

Kort om selskapet

Netsecurity AS (orgnr. 993 856 886) er et norsk selskap etablert i 2009, eid av Agder Energi Venture og ansatte.

Vi leverer tjenester og løsninger som gjør at virksomheter og organisasjoner kan arbeide sikkert på nett. Dataangrep skal kunne detekteres og stoppes tidlig nok til at konsekvensene ikke blir alvorlige for kundens virksomhet.