Skip to main content

Varsling om kritikkverdige forhold

Hvis du finner kritikkverdig forhold hos oss som leverandør, er dette en kanal du kan varsle på. Det kan være forhold knyttet til personvern, risikoer i tjenestene våre eller i måten vi leverer tjenestene våre på. Vi setter pris på alle tilbakemeldinger, stort og smått.


Du kan være anonym om du ønsker det.

Oslo

Drammensveien 288

0283 Oslo

Bergen

Sandviksbodene 1

5035 Bergen

Stavanger

Kanalsletta 4

4033 Stavanger

Grimstad

Bark Silas vei 5

4876 Grimstad

Kristiansand

Dronningens gt 12

4610 Kristiansand

Stockholm

Kammakargatan 22

111 40 Stockholm