<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=244692402885131&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Julehilsen fra Netsecurity

Netsecurity 24. des 2020


Vi har snart lagt bak oss annerledesåret 2020, som først og fremst har ført til økt usikkerhet og endringer i hverdagen for de fleste av oss, mens noen dessverre har blitt alvorlig rammet.  Vi sender i disse tider ekstra varme og omtanke til de som er hardest rammet av pandemien samt håper og tror at vi snart er tilbake i en mer normalisert hverdag. 

Annerledesåret 2020 har vært et aktivt år for Netsecurity.  Vi introduserte i mars SOC 2.0, som er en banebrytende MDR-tjeneste, hvor vi har tatt i bruk ledende SOAR-teknologi for automatisering av arbeidet i SOCen.  Denne teknologien erstatter ikke vår 24/7 bemanning, men gjør at vi kan behandle store datamengder, gjennomføre komplekse analyser med bedre nøyaktighet og respondere raskere på hendelser. 

En særlig viktig del av en MDR-tjeneste er evnen til å kunne håndtere alvorlige hendelser.  Vi er derfor særlig stolt over at vi i oktober mottok anerkjennelse for vår kompetanse, erfaring og leveranseevne innen hendelseshåndtering da vi som første selskap i vår kategori ble godkjent av NSM i kvalitetsordningen for hendelseshåndtering.

Vi har også i løpet av året etablert ett nytt hyperkonvergert private cloud miljø hos Bulk Infrastruktur på Støleheia i Vennesla som gjør det mulig for oss å tilby sikre hybride skyløsninger.  Denne etableringen er en viktig bekreftelse på vår identitet som norskeid selskap som leverer alle tjenester fra Norge.  Noe vi oppfatter blir stadig viktigere for flere kunder sett fra et IT-sikkerhetsståsted.

2020 har også vært året for «skygjennombrudd». De fleste virksomheter har eller vil delvis eller helt flytte tjenenester til skyen og erfarer at de ikke lenger har samme kontroll med sikkerheten.  Vi har derfor investert i kunnskap og løsninger som gir deg samme eller bedre kontroll i skyen som i eget datasenter.  Netsecurity har for dette arbeidet og leveranser mottatt prisen som Prisma Cloud Partner of the year Northern Europe fra Palo Alto Networks

I år går julegaven fra Netsecurity til Stiftelsen sykehusbarn som jobber for at barn som er påvirket av egen eller andres alvorlige sykdom skal ha gode opplevelser fylt med glede, smil og latter under behandlingsperioden.

Vi vil gjerne benytte anledningen til å takke deg for tilliten du har vist oss som selskap i 2020 og lover deg at vi også skal gjøre vårt ytterste for å bistå med relevant kompetanse, løsninger og tjenester i årene fremover.

Vi ønsker deg og dine en riktig god jul og det aller beste for 2021.
Hilsen daglig leder, og alle oss i Netsecurity.