Skip to main content

Cisco

Vår sikkerhetspartner innen OT og IoT

Med OT-løsningene til Cisco kan vi hjelpe deg å realisere vekst eller forbedre sikkerhet innen OT-relaterte nettverk. Cisco har den lengste og mest sammensatte produktløsning for denne sektoren.

Denne teknologien gir en større evne til å støtte forretningsutvikling fra et pålitelig, transparent teknologifundament – som i tillegg er kompatibelt med fremtidige teknologiutgivelser. 

Vi er IoT Advantage Specialized Partner

Netsecurity er et av tre selskaper i Norge som er godkjent av Cisco som en IoT Advantage Specialized partner. Dette bekrefter Netsecurity sin sikkerhetssatsning innenfor OT (Operasjonell Teknologi).

Eneste tilbyder av SOC med OT-integrasjon på norsk jord

Netsecurity er den eneste Cisco IoT Advantage Spezialized-partneren i Norge med 24/7 bemannet sikkerhetsovervåking (SOC) på norsk jord som nå får OT-integrasjon gjennom vårt SOAR-baserte sikkerhetsovervåkningssenter.

Netsecurity støtter hele Cisco sin OT-portefølje og sammen med Palo Alto Networks sine IoT-løsninger dekker vi hele produktspekteret innenfor IoT/OT. I tillegg tilbyr Netsecurity sine strategiske OT-rådgivere bistand innenfor OT rammeverk, beredskapsplan/øvelser og hendelseshåndtering. 

partner-logo
 

Hvorfor bruke Ciscos sensorteknologi?

Ciscos Cyber Vision gir fullt innsyn i industrielle nettverk og deres OT-sikkerhetsstilling. På den måten har de informasjonen de trenger for å redusere angrepsoverflaten, segmentere industrinettverket og håndheve retningslinjer for cybersikkerhet. Det hjelper deg å forstå trusseleksponering med detaljerte dynamiske aktiva beholdninger, samt redusere angrepsoverflaten med innsyn i sårbarheter. Risikopoeng fra Cisco Ken

na hjelper deg med å prioritere utbedring. Dette gjøres sammen med industritilpasset infrastruktur og innebygde sensorer med IDS, samt Snort-tjenester.  

Cisco IoT sensorteknologi gir flere fordeler innen OT. Med Cisco Industrial Asset Vision kan du enkelt og sikkert overvåke eiendeler og anlegg i industrielle miljøer. Du får også sentralisert synlighet av dataene dine og kan overvåke fjerntliggende anlegg enkelt og sikkert. 

Fordeler med teknologien

 
Dere får oversikt over hva som skjer i nettverket, og hvor informasjonen flyter
  • Oversikt over enheter og kommunikasjonsmønstre gjennom passiv lytting av nettverkstrafikk 
  • Dynamisk kommunikasjonskart med detaljert informasjon om applikasjonsflyt nivå 
  • Det er også mulig å få oversikt over utstyr plassert i nivåene i Purdue modellen

Dere får enkel oversikt over sin sikkerhets situasjon i sitt OT-nettverk 
  • Sårbarhetsdeteksjon identifiser sårbarheter i utstyr slik at du kan håndtere sårbarhetene før de ev. utnyttes 
  • Risikoscoring gir deg prioritet på hvilke enheter som er mest kritiske i nettverket og forslag til tiltak for å redusere risiko basert på deres kritikalitet og sannsynlighet for at enheten kan bli kompromittert 

Dere får rask oversikt over uønskede endringer og hendelser
  • Sporbarhet i prosessendinger i enheter og kontrollsystemer 
  • Synlighet i manipulasjon av enheter og kontrollsystemer  

 

Jens Elmholt Birkeland

Jens Elmholt Birkeland

+47 920 23 456
jensb@netsecurity.no

Ta kontakt med oss

Oslo

Drammensveien 288

0283 Oslo

Bergen

Sandviksbodene 1

5035 Bergen

Stavanger

Kanalsletta 4

4033 Stavanger

Grimstad

Bark Silas vei 5

4876 Grimstad

Kristiansand

Dronningens gt 12

4610 Kristiansand

Stockholm

Kammakargatan 22

111 40 Stockholm