<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=244692402885131&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Netsecurity - Gasellebedrift 4. år på rad

Netsecurity 12. des 2019


Netsecurity er utnevnt til Gasellebedrift for 4 år på rad.

Gaseller er DNs årlige, landsomfattende kåring av virksomheter med betydelig vekst over tid. 

En gaselle må ha:

  • Levert godkjente regnskaper
  • Minst doblet omsetningen over fire år
  • Ha en omsetning på over en million kroner første år
  • Unngått negativ vekst
  • Positivt samlet driftsresultat
  • Vært aksjeselskap

Netsecurity er stolt av sine ansatte og takker våre kunder for den tilliten dere viser oss som leverandør.NO|EN