<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=244692402885131&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Netsecurity ansetter 9 masterstudenter innen cybersecurity fra UiA

Sigbjørn Sørensen 01. apr 2019


Fra venstre: Anders, Kristoffer, Alexander, Even, Annette, Kjartan, Christer, Martin og Torjus.

Netsecurity har hatt en formidabel vekst de siste årene, og styrker nå sin satsing innen managed detection & response, IRT-tjenester og penetrasjonstesting. Torsdag 14. mars ansatte vi ni studenter fra masterstudiet innen cybersecurity på Universitetet i Agder.

 

Dette har flere årsaker:

  • Økning i 24/7-baserte leveranser
  • Opprustning i i vår SOC og vårt IRT team.
  • Kristiansand/Sørlandet har lenge vært vårt base for overvåking og managed security services, og UIA sin satsning er i tråd med våre visjoner og strategier.
  • Mangel på kompetanse betyr at man må knytte til seg ressursene tidlig, og gi dem muligheten til å utvikle seg samtidig som de studerer.

De nyansatte vil fra 1. april begynne å arbeide på vår SOC og samtidig ta til seg erfaring og lærdom fra andre deler av Netsecurity, fra penetrasjonstesting til incident response og trusselhåndtering.

Vi ønsker alle velkommen, og gleder oss til å bidra til at bransjen får flere sikkerhetseksperter!NO|EN