Netsecurity MDR

Trusselbildet utvikler seg raskt, og tradisjonelle metoder for å avdekke avanserte angrep er ikke lenger tilstrekkelig. Netsecurity har derfor utviklet en ny generasjon SOC-tjenester, hvor vi som første tjenestetilbyder i Norden har tatt i bruk en toppmoderne SOAR-plattform. Vi kaller det SOC 2.0!

Vi har bygget en ny åpen arkitektur som lar oss hente og motta data, analysere, automatisere respons, samt kommunisere og samhandle med ulike aktører på nye og mer effektive måter. SOC 2.0 støtter cloud og hybrid cloud samt integrasjon med kundespesifikke systemer.

SOC 2.0 innebærer raskere deteksjon og respons.

Vi benytter ledende SIEM-verktøy (Security Information and Event Management) eller kan utnytte kundens eksisterende SIEM sammen med SOAR-plattformen til å behandle store datamengder, fra mange ulike kilder, med maskinlæring (ML) og analyse ved bruk av AI.

SOC
playbook-demo
Vi analyserer hendelser, trusselindikatorer, sårbarheter og alarmer i vår Secure Operations-avdeling. Våre analytikere jobber tett sammen med sertifiserte Incident Response-spesialister for å håndtere eventuelle hendelser, og vi har et utstrakt samarbeid med vårt eget Red Team for trusselinformasjon, sårbarheter og beskyttelse. Netsecurity's helhetlige sikkerhetstilnærming gjennom kompetent personell, egnet organisering og moderne verktøy, garanterer for markedets beste sikkerhetstjenester.

Hva leveres fra Netsecurity Security Operations Center

 • Overvåking av hele løsninger
 • Sårbarhetsanalyser
 • Logg-analyser (SIEM)
 • Inntrengingsdeteksjon på nettverk og maskiner
 • Endepunktsovervåking
 • Overvåking av sky og skytjenester (AWS, Azure, O365, G-suite)
 • Rapportering og oppfølging
 • Trusseletterretning
 • Dark web-overvåking
 • Sikkerhetsorkestrering og automasjon (SOAR)
 • Hendelseshåndtering
 • 24/7 bemannet operasjon
 • Hurtig og kompetent respons uansett hendelse
Frank

Frank Kirkeng

IT Secure Operations Manager

+47 489 93 728 | frank.kirkeng@netsecurity.no

Henrik

Henrik Byberg

SOC Manager

+47 458 59 458 | henrik@netsecurity.no

Jarle

Jarle Bjørntvedt

CTO

+47 997 96 122 | jarle@netsecurity.no

Ønsker du å vite mer?

Har du spørsmål om hvordan Netsecurity kan hjelpe din virksomhet, eller er du klar for å komme i gang? Ta kontakt, så tar vi en prat om hvordan vi kan best kan hjelpe dere videre.