Skip to main content

  Undervurderte sårbarheter ved Microsoft Active Directory utnyttes nå med exploit tilgjengelig og distribuert. Sårbarhetene det dreier seg om er CVE-2021-42287 og CVE-2021-42278

  Sårbarheten gir elevert brukertilgang til Domain Admin status, Netsecurity har bekreftet sårbarheten på patchede systemer. De opprinnelige CVE'ene fikk 7.5 i vurdering, men bassert på nye oppdagelser vil Netsecurity anbefale ny revurdering og at alle gjør nye vurdering av sine systemer. Microsoft har i etterkant sluppet ny patch, som vi registrerer at flere ikke har fått med seg/oppgradert til.

  ad_PAC_poc

  Exploit Writeups:

  Netsecurity sitt RedTeam har testet og verifisert i LAB at sårbarhet fungerer på tidligere patched Active Directory tjenere. 

  Tiltak:

  Microsoft slapp senere en ny oppdatering som vil forhindre PAC sårbarheten, dette med patch KB5008602 eller KB5008380.

  Det anbefales også å herde registry på eksisterende AD med å lage et nytt registry felt eller endre på: 

  • SubKey: HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Kdc
  • Data type: REG_DWORD
  • Value: PacRequestorEnforcement
  • Data: 2 (standard er 1)

   

   

   

  Oslo

  Drammensveien 288

  0283 Oslo

   

  Bergen

  Sandviksbodene 1

  5035 Bergen

  Stavanger

  Kanalsletta 4

  4033 Stavanger

  Grimstad

  Bark Silas vei 5

  4876 Grimstad

  Kristiansand

  Dronningens gt 12

  4610 Kristiansand

  Stockholm

  Kammakargatan 22

  111 40 Stockholm