<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=244692402885131&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Netsecurity er Diamond partner av Palo Alto Networks

Palo Alto Networks leverer markedsledende løsninger innen it-sikkerhet, og Netsecuritys spesialister kan hjelpe dere både med oppsett og design, salg og installasjon av løsninger fra Palo Alto Networks.

Diamond Innovator partner av Palo Alto Networks

Netsecurity har gjennom snart 14 år med leveranser bygget opp solid kompetanse og tillit for våre kunder. Siden 2019 har vi også vært godkjent som Palo Alto Networks autorisert 24/7 supportsenter (ASC). Vi har i dag status som Diamond Innovator, som er det høyeste nivået i Palo Alto Networks sitt partnerprogram. Vi har godkjent spesialisering innenfor Cortex XDR & XSOAR samt Prisma Cloud. Til sammen gir dette deg en kvalitetssikret reise fra implementering til support – uansett hvilke produkter du velger.

Om Palo Alto Networks produkter

Palo Alto Networks har 3 ulike forretningsområder, Strata, Cortex og Prisma Cloud, som til sammen gir en komplett sikkerhetsplattform. Generelt anbefaler vi å velge sikkerhetsløsninger innenfor samme økosystem fremfor en sammensetning av produkter fra ulike leverandører og produsenter. For sikkerhet i sky, hybrid og on-prem er Palo Alto Networks vårt klare valg.

Strata

Strata representerer Network Security i Palo Alto-plattformen, og er en bransjeledende nettverkssikkerhetspakke. Målet er å forhindre angrep og administrere nettverkstransformasjon, samtidig som man sikrer brukere, applikasjoner og data, uansett hvor brukerne er. Slik kan løsningen hjelpe deg som kunde med å oppdage og forhindre vellykkede nettangrep.

Strata-porteføljen inneholder et stort utvalg av sikkerhetsfunksjoner, bl.a.:

 • Hardware-, Software-, og Container(CN)-baserte brannmurer
 • Skybasert brannmur as-a-Service (Prisma Access)
 • AI og maskinlæring (machine learning)
 • Ulike lisensopsjoner:
  • Advanced Threat
  • Advanced URL
  • IoT Security
  • Advanced WildFire
  • Global Protect
  • Enterprise DLP
  • AIOps
  • DNS Security
  • SaaS Security

 

Cortex

Cortex

Cortex representerer Endpoint & SOC Security i Palo Alto-plattformen, med hovedvekt på analyse og automasjon. Cortex XDR endepunktbeskyttelse stopper trusler på endepunktet og koordinerer håndhevelse med sky- og nettverkssikkerhet for å hindre vellykkede cyberangrep.

Cortex XDR Pro har markert seg som ledende i flere tester siste årene blant annet fra MITRE ATT&CK-evalueringene som gang på gang plasserer XDR Pro i toppskiktet.

 

XDR

XDR-plattformen gjør det mulig for virksomheter å forhindre vellykkede cyberangrep samt forenkle og styrke sikkerhetsprosesser.

Cortex XSOAR – plattform for Netsecurity SOC

Cortex XSOAR er en del av Cortex-porteføljen. Cortex XSOAR er Netsecurity sin foretrukne plattform for vårt Security Operation Center (SOC). Cortex XSOAR er en security orchestration, automation & response (SOAR) platform som inkluderer case management, automasjon og samhandling i sanntid, samt threat intel management.

Hvordan fungerer XSOAR?

Cortex XSOAR tar inn aggregerte varsler og IOC-indikatorer fra ulike deteksjonskilder – som fra SIEM, nettverk og endepunktsikkerhetsverktøy, Threat Intel feeder, og mailbokser. Deretter kjøres automatiserte, prosessdrevne playbooks for å berike og reagere på disse hendelsene. Resultatet er full koordinering på tvers av teknologier, sikkerhetsteam og eksterne brukere for å gi sentralisert synlighet og handling.

XSOAR 

 

Prisma

Prisma Cloud

Prisma representerer Cloud Security som betyr alt som kan beskyttes i sky.

Prisma™ Cloud er en Cloud Native Application Protection Platform (CNAPP) som sikrer applikasjoner fra kode til sky. Sikkerhets- og DevOps-team kan effektivt samarbeide for å akselerere sikker skybasert applikasjonsutvikling og distribusjon ved hjelp av ett enkelt dashbord.

Prisma Cloud forhindrer trusler på tvers av den offentlige skyinfrastrukturen din, API-er og data under kjøring. Den beskytter også applikasjonene dine på tvers av VM-er, containere samt Kubernetes og serverløse arkitekturer.

Compliance

Prisma Cloud lar deg også se, vurdere, rapportere, overvåke og gjennomgå din skyinfrastruktur, inkludert compliance. Du kan få rapporter som inneholder sammendrag og detaljerte funn av sikkerhets- og samsvarsrisikoer i skymiljøet ditt, slik at bedriften håndhever standardkonfigurasjoner og beste praksis for sikkerhet.

Compliance

Palo Alto Networks gir avansert beskyttelse for konsekvent sikkerhet over alle store skyer – Amazon® Web Services, Microsoft® Azure® og Google® Cloud Platform – og automatiseringsfunksjoner minimerer friksjonen mellom apputvikling og sikkerhet. Du kan beskytte og segmentere applikasjoner, levere kontinuerlig sikkerhet og overholdelse, og oppnå beskyttelse mot zero-day trusler.

Les mer på Palo Alto Networks hjemmesider her: www.paloaltonetworks.com

Jens Elmholt Birkeland

Jens Elmholt Birkeland

+47 920 23 456 jensb@netsecurity.noKontakt oss