<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=244692402885131&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Vegard Vaage til Netsecurity

Netsecurity 13. des 2019


Vegard Vaage startet 1. desember som ny leder for Penetrasjonstesting og IRT. Han kommer fra rollen som Head of Section for Security i Evry, og tidligere jobbet som utvikler.

Han innehar flere GIAC sertifiseringer innen pentesting og IRT og sitter også i GIAC Advisory Board.

Vegard er lokalisert i Bergen til daglig.

Vi ønsker ham velkommen ombord!

Chris Dale som har ledet teamet frem til nå har tatt rollen som Head of cyber security hvor han vil blant jobbe med innovasjon på våre SOC/MDR tjenester, m.m.. Han vil fortsatt ha en aktiv rolle inn mot red team.

 

Ønsker å du vite mer om våre tjenester innen penetrasjonstesting? Klikk her!

 

 

Etisk HackingNO|EN