<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=244692402885131&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Tips for en sikker reise

Netsecurity


De fleste er i dag klar over at bruk av datautstyr slik som mobiltelefon, pc, nettbrett etc er forbundet med generell risiko for tyveri eller manipulasjon av data både på og utenfor arbeidsplassen. 

Tipsene i denne artikkelen er generelle og kan bidra til å redusere risiko forbundet med bruk at datautstyr, men innebærer på ingen måte noen garanti mot tyveri eller manipulasjon av data.

Det kan vær nødvendig å ta ytterligere forholdsregler hvis du tilhører en spesielt utsatt brukergruppe (politiker, toppleder, aktivist, kjendis etc).

Vær oppmerksom på at risikoen ikke er isolert til tiden du er på reise, men at datautstyret kan ha blitt infisert på reise slik at du tar med deg «smitten» hjem med økt risiko for virksomheten.

 

Ikke ta med deg mer enn du må. Hvis du har mulighet til å ta med deg datautstyr som ikke brukes på kontoret daglig eller har lagret data lokalt er dette det beste alternativet

Reis lett!


Du bør lagre minst mulig data på utstyret som du tar med deg på reise.  Husk å ta backup av dataen før du reiser og pass på at programvare og operativsystem er oppdatert.  Vurder bruk av "engangsutstyr" ved reise til høyrisikoområder.

Ha kontroll på tingene dine!
Pass på dine enheter til enhver tid slik at du har kontroll på hvor de befinner seg. 

Etterlat ikke datautstyr synlig på hotellrom eller andre steder.

Bruk hotell-safe, eller tilsvarende løsninger, for oppbevaring av datautstyr, men forvent ikke at dette garanterer at enhetene er sikret.

Lån aldri bort ditt datautstyr til andre og bruk aldri noen annens datautstyr.

Direkte innsyn
Vær oppmerksom på hvem som kan overhøre dine samtaler, eller se deg over skulderen. Dersom du skal lese og sende epost som kan potensielt være sensitiv, anbefaler vi et skjermfilter.

Vær særlig oppmerksom ved bruk av brukerid og passord.

Trådløse nett og mobildata
Trådløse nettverk må antas å være usikre. 4G/mobildata antas ofte å være noe sikrere, men innebærer fortsatt risiko.  Uansett, bør du aldri koble deg på trådløse nett eller benytte mobildata uten bruk at VPN klient som settes opp allerede før oppkoblingen til nettverket.  Dersom du får advarsel om feil i sertifikat, forlat nettverket og ikke prøv å koble opp på nytt! 

Alternativ epost
Ved reise til/i land med særlig høy risiko kan det være aktuelt å opprette en midlertidig epost konto framfor å benytte jobbmail kontoen. 

Minnepinner eller andre tilkoblinger
Benytt aldri minnepinner, mens du er på reise.  Akseptere heller ikke andre tilkoblinger til datautstyret.

Kryptering
Benytt kryptering av telefon og PC.

Når du surfer på internett, vær sikker på at du bruker kun HTTPS. Legg merke til S på slutten av http. Denne hjelper deg til en tryggere surfing på internett.   

Mobil
Vurder å ta med en "engangsmobil". Lading av mobil skjer via samme kontakt som kan gi tilgang til enheten.  Bruk derfor kun din egen lader.

Vær klar over at SMS / samtale kan sendes ukryptert (dette innebærer f.eks risiko ved bruk av 2-faktor autentisering med SMS).

Når du kommer hjem

Hvis du har vært i et høyrisikoland og benyttet samme utstyret som du bruker på kontoret bør du reinstallere utstyret (fabrikkinnstilling med sletting av alle data) før det kobles til nettet når du kommer hjem.

Bytt passord på alle tjenester som er benyttet mens du var på reise.

 

Sårbarheter & konsekvenser

 NO|EN