Skip to main content

  Aldri har digital sikkerhet vært viktigere for norske virksomheter. Nå fusjonerer Netsecurity og Data Equipment og blir et av Norges største selskaper innen it-sikkerhet.

  – Netsecurity og Data Equipment er to sterke aktører som i flere år har levert spisskompetanse og tjenester i hele den digitale kundereisen. Nå som vi blir ett selskap vil vi stå enda sterkere, og skal fortsette å gi norske virksomheter økt trygghet i en stadig mer kompleks og utfordrende digital hverdag, sier daglig leder i Netsecurity Jan Søgaard.

   Det nye selskapet skal hete Netsecurity. Begge selskapene har stor tro på at det sammenslåtte selskapet skal være attraktivt for både ansatte, kunder og leverandører.

  – Sammen har vi både høy kompetanse og lang erfaring. Framover kan vi derfor levere enda bedre digitale tjenester og løsninger til det norske markedet - både innen offentlig sektor og privat næringsliv, sier daglig leder i Data Equipment, Egil Jahren.

  Tredobling i angrep krever høyere beredskap

  Det har vært en tredobling i alvorlige cyberoperasjoner mot norske myndigheter og virksomheter i perioden 2019 til 2021. Det viser rapporten Risiko 2023 fra Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM). I rapporten gir NSM en helt tydelig anbefaling om at norske virksomheter må ha høyere beredskap.

   – Dagens trusselaktører er profesjonelle, jobber stadig raskere og blir mer kyniske. Vår viktigste jobb er derfor både å oppdage og avverge angrep hos kunder så raskt som mulig. Det klarer vi med vår egenutviklede teknologiske plattform, som ved hjelp av maskinlæring oppdager og responderer på angrep i løpet av minutter og noen ganger sekunder, istedenfor timer eller dager, sier Søgaard.

  Solid norsk vekst – nå ser Netsecurity mot Norden

  Netsecurity kan vise til solid vekst de siste årene, og har vært gasellebedrift i Norge hvert år mellom 2016 og 2021.

  – Vi er takknemlige for at så mange norske kunder allerede har tillitt til oss og at vi med våre tjenester kan gi dem økt trygghet i deres hverdag. Målet framover er å ikke bare være en ledende norsk, men en ledende nordisk IT-aktør. Det får vi til både gjennom organisk vekst og oppkjøp – og at stadig flere virksomheter ser verdien av det vi tilbyr, sier Jan Søgaard.

  Våren 2022 kjøpte selskapet opp svenske Parera, og vil med fusjonen med Data Equipment være om lag 150 ansatte og ha over 600 kunder i Norden, både i offentlig og privat sektor. Netsecurity sikter mot en omsetning på over én milliard innen 2025.

  Fakta om nye Netsecurity

  • 150 ansatte
  • Vil omsette for 800 MNOK i 2023
  • Leverer tjenester innen sikkerhetsovervåking, hendelseshåndtering (IRT), sikkerhetstesting, OT, nettverk, drift og strategisk rådgiving.
  • Kontorer i Oslo, Bergen, Stavanger, Kristiansand, Grimstad og Stockholm
  • ISO 27001, ISO9001 og Miljøfyrtårn-sertifisert
  • Nasjonalt cybersikkerhetssenter (NCSC)-partner godkjent for hendelseshåndtering
  • 24/7-bemannet SOAR-basert sikkerhetsovervåking (SOC) bygget på maskinlæring og automasjon
  • Høyest sertifiserte og spesialiserte Palo Alto Networks-partner i Norge
  • Høyest sertifiserte og spesialiserte Extreme Networks-partner i Norge
  Oslo

  Drammensveien 288

  0283 Oslo

   

  Bergen

  Sandviksbodene 1

  5035 Bergen

  Stavanger

  Kanalsletta 4

  4033 Stavanger

  Grimstad

  Bark Silas vei 5

  4876 Grimstad

  Kristiansand

  Dronningens gt 12

  4610 Kristiansand

  Stockholm

  Kammakargatan 22

  111 40 Stockholm