<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=244692402885131&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Netsecurity utvider med strategisk rådgivning innen cybersikkerhet

Netsecurity 24. mar 2021


Bilde: Helene Birkeland og Terje Vernholt

Netsecurity utvider og styrker seg med flere nyansettelser innen strategisk rådgivning for å møte økende etterspørsel i markedet. Helene Birkeland er ansatt som konsulentsjef og ansvarlig for rådgivning og Terje Vernholt er ansatt som fagsjef rådgivning.

Covid-19 pandemien har fremskyndet ytterligere digitalisering hos norske virksomheter, og økt aktivitet fra trusselaktører gjør at flere virksomheter enn tidligere trenger bistand med vurdering av egen situasjon, strategier og tiltak for å redusere sannsynligheten for alvorlige IKT-hendelser. Med det stadig mer komplekse og sammensatte digitale bilde ser Netsecurity det som strategisk å bygge en bro fra vårt allerede sterke tekniske miljø, til rådgivning av toppledelsen hos våre kunder. Dette for å sikre en helhetlig sikkerhetsrådgivning til våre kunder. For å ivareta broen mot toppledelsen har Netsecurity derfor hentet inn Helene og Terje til å videreutvikle et sterkt konsulentmiljø og utvikle nye rådgivningstjenester.

Helene har lang erfaring innenfor sikkerhetsbransjen med spisskompetanse på trussel- og risikovurderinger, styringssystem for informasjonssikkerhet og sikkerhetskultur. Hun har bakgrunn fra PwC, Forsvaret og Etterretningstjenesten, samt har deltatt i flere internasjonale operasjoner. Terje har mer enn 25 års erfaring innen IT og informasjonssikkerhet både fra konsulentvirksomhet og i linjen. Han har lang erfaring med sikkerhets- og risikostyring i virksomheter med omfattende sikkerhetsutfordringer både basert på regulatoriske føringer og omfattende trusselsituasjon. Han har tidligere vært CISO i Kongsberg Defence and Aerospace, samt jobbet i både DNB og PwC.

«Vi er stolte over at Helene og Terje valgte Netsecurity i et marked preget av tøff konkurranse. Netsecurity er et norsk selskap som leverer alle tjenester lokalt. Vi skal være en preferert aktører innen helhetlig cybersikkerhet. Deres erfaring og kompetanse kompletterer selskapets sterke fagfokus slik at vi kan være en enda bedre partner for våre kunder og et attraktivt miljø for de beste fagressursene i markedet», sier Jan Søgaard, administrerende direktør i Netsecurity.

Pressekontakt
Jan Søgaard
Administrerende direktør
jan.sogaard@netsecurity.no | 90108727

Om Netsecurity AS
Netsecurity AS er et norsk cybersikkerhetsselskap etablert i 2009, eid av Agder Energi og ansatte. Selskapet leverer tjenester, løsninger og produkter som gjør at virksomheter og organisasjoner kan arbeide sikkert på nett. Netsecurity har egne kontorer i Oslo, Bergen, Kristiansand, Grimstad og Stavanger. Les mer om Netsecurity på http://www.netsecurity.no