<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=244692402885131&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Netsecurity på Sikkerhetssymposiet

Netsecurity 25. okt 2019


Sikkerhetssymposiet er Dataforeningens årlige konferanse om informasjonssikkerhet. I år var temaet “Tillit eller ingen tillit”, og Netsecurity var selvfølgelig på plass.

 

Capture the flag

I tillegg til å være partner for konferansen, arrangerte Netsecurity flere vellykkede aktiviteter. Først ute var Netsecurity Hackers Pub med Capture the flag. Rundt 40 personer møtte opp i Biblioteket Bar til en uformell og hyggelig runde med Capture the flag.

Det er viktig med arrangementer som gir bedrifter og enkeltpersoner muligheten til å bli kjent i en litt annerledes kontekst, som kan stimulere til læring og felles innsats i bransjen. Tilbakemeldingen fra deltakerne var udelt positive, og Chris Dale, Head of Cyber Security hos Netsecurity, er svært fornøyd med innsatsen, både fra eget team og alle som møtte opp.

 

Sikkerhetssymposiet en viktig arena

Dataforeningens konferanse om informasjonssikkerhet samler folk fra ulike deler av bransjen, alt fra beslutningstakere og personvernombud til leverandører, tjenesteytere, teknikere og rådgivere. Både nasjonale og internasjonale profiler bidrar med sin kunnskap og innsikt, forteller og gir råd om aktuelle og relevante temaer.

Med foredragsholdere som John Kindervag fra Palo Alto, Roar Thon fra NSM og teknologiadvokat Jan Sandtrø var det en strålende dag på Bryggen i Bergen.

Gøran Myrvold, regionsleder i Netsecurity, trekker frem Sikkerhetssymposiet som en viktig arena for Netsecurity.

– Her treffer vi både eksisterende kunder og møter nye potensiell kunder, sier han.

Her er Myrvold avbildet sammen med John Kindervag fra Palo Alto Networks, som hadde tatt turen helt fra Texas.

Sikkerhetssymposiet