<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=244692402885131&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Netsecurity har oppnådd ISO27001 sertifisering

Netsecurity 23. mar 2021


Pressemelding

Netsecurity har oppnådd ISO27001 sertifisering

Oslo 23. mars 2021

Netsecurity bekrefter sin posisjon som en ledende leverandør av cybersikkerhetstjenester ved å oppnå ISO27001 sertifisering for salg, leveranse, drift og rådgiving innen Cybersikkerhet og IT.

Netsecurity mottok i oktober 2020 anerkjennelse fra Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) som første selskap i sin kategori til å motta godkjennelse fra Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) i NSMs godkjenningsordning for hendelseshåndtering. Selskapet har nå i tillegg oppnådd ISO 27001 sertifisering for salg, leveranse, drift og rådgiving innen Cybersikkerhet og IT.

«Våre kunder stiller naturlig nok krav til at vi som en ledende cybersikkerhetsaktør kan dokumentere at selskapet har veletablerte rutiner og prosedyrer. Netsecurity har etablert og implementert et styringssystem for informasjonssikkerhet (ISMS) tilsvarende det vi leverer til våre kunder. ISO27001 sertifiseringen bekrefter at vårt styringssystem følger beste praksis og vil gjennom jevnlig revisjon og kontinuerlig forbedring sikre at våre kunder kan stole på at vi leverer i henhold til de krav som stilles til aktører innen cybersikkerhet», sier Jan Søgaard administrerende direktør i Netsecurity.

«Vi er opptatt av å stille samme krav til oss selv som de våre kunder stilles overfor. Sikkerhetsarbeidet skal være bygget på beste praksis og vi må adressere identifisert risiko med hensiktsmessige og målbare tiltak.», sier Tor Vigesdal CISO i Netsecurity.


Pressekontakt
Jan Søgaard
Administrerende direktør
jan.sogaard@netsecurity.no | 90108727

Om Netsecurity AS
Netsecurity AS er et norsk cybersikkerhetsselskap etablert i 2009, eid av Agder Energi og ansatte. Selskapet leverer tjenester, løsninger og produkter som gjør at virksomheter og organisasjoner kan arbeide sikkert på nett. Netsecurity har egne kontorer i Oslo, Bergen, Kristiansand, Grimstad og Stavanger. Les mer om Netsecurity på http://www.netsecurity.no