<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=244692402885131&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Høstwebinarer i oktober

Netsecurity 20. okt 2020


Nasjonal Sikkerhetsmåned er viktig for oss i Netsecurity og vi inviterer derfor til 3 webinarer siste uken i oktober. Dere vil få gleden av å se og høre både fra Netsecurity og våre partnere.

 

Prisma Cloud, 26. oktober 10:00

Etter hvert som bedrifter får et større fotavtrykk i skyen må de sørge for at både infrastrukturen og applikasjonene er tilstrekkelig sikret. Prisma Cloud fra Palo Alto Networks er verdensledende innen sikring av CI/CD pipelines og helhetlig beskyttelse av multi -og hybrid skymiljøer. ...

 

Incident response27. oktober 10:00

Netsecurity Incident Response Team (IRT) ved Teamlead Torstein Mauseth forteller om hverdagen i frontlinja når en alvorlig hendelse rammer en virksomhet. ...

 

SOC 2.028. oktober 10:00

Tor Vigesdal, Netsecurity sin egen CISO gir dere et innblikk i trusselbildet norske virksomheter står overfor i dag.

Henrik Byberg, SOC Manager viser hvordan Netsecurity jobber med å detektere og håndtere hendelser.

Les mer og meld deg påNO|EN