<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=244692402885131&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Netsecurity ønsker deg en riktig god sommer!

Netsecurity 02. jul 2021


Det er snart sommerferie og pandemien nærmer seg slutten! Vi kan kanskje endelig slippe skuldrene ett hakk ned?

Det siste året har i stor grad vært preget av usikkerhet på mange fronter, og de fleste av oss har i denne perioden tilegnet oss erfaringer og livslærdom vi tar med oss videre i livet.

Vi har i perioden blitt mer bevisst på hva som er viktigst både privat, på jobb og i samfunnet. Hva som er viktigst for den enkelte av oss privat vil antagelig variere avhengig av blant annet livs- og arbeidssituasjon, men når vi tenker på «det store bildet», som blant annet handler om samfunnssikkerhet, har antagelig flere blitt mer bevisste på viktigheten av å være forberedt på uventede hendelser.

Det å være forberedt handler mest om rutinemessige oppgaver som; risikoanalyse, planlegging, strategier, tiltak, testing og øving for deretter å gjøre det samme om igjen for kontinuerlig forbedring. Alle vet at det er nettopp disse rutinemessige oppgavene som er viktig for å redusere synligheten for kriser og at vi skal kunne håndtere kriser best mulig når de oppstår. Ja, for er det en ting vi er sikre på så er det at vi kommer til å erfare nye kriser!

De fleste av oss har antagelig også blitt mer bevisst på avhengigheten av andre i en globalisert økonomi. Nasjonal forsyningssikkerhet har blitt viktigere for at samfunnet skal kunne håndtere kriser. Netsecurity har det siste året erfart økt etterspørsel da flere selskaper forstår verdien av og etterspør tjenester fra lokale leverandører som i mindre grad er avhengige av globale aktører. Netsecurity har brukt det siste året godt og har for dette arbeidet blant annet mottatt anerkjennelse fra Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM) som godkjent hendelseshåndterer og ISO-27001 sertifisering som bekrefter selskapets formalkompetanse og evne til å levere. Vi føler oss litt ekstra stolte når vi som en ledende innovativ norsk aktør kan bidra til «forsyningssikkerheten» i Norge innen cybersikkerhet.

Netsecuritys ambisjon er at vi skal være den partneren som gjør at du kan slippe skuldrene tilstrekkelig langt ned slik at du skal kunne ta en velfortjent ferie sammen med dine nærmeste.

Hvis din virksomhet skulle trenge hjelp, til og med i ferien, holder vi åpent 24/7/365.

Vi ønsker deg og dine en riktig god og sikker sommer!