<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=244692402885131&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Hva er Threat intelligence?

Cyber threat intelligence er et samlebegrep for den informasjon man har om nettrusler etter at den har blitt innsamlet, evaluert og analysert av eksperter. Hele dette etterarbeidet av informasjonen ses i kontekst av kilde og autentisitet, blant annet.

Som med all slik intel, bringer den ny verdi til informasjonen, noe som igjen reduserer forbrukerens usikkerhet. God intel bistår forbrukeren i å identifisere både trusler og mulige løsninger. Det er gjennom en grundig analysejobb at den originale informasjonens potensial kommer til syne og kan utnyttes til forbrukerens fordel.