<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=244692402885131&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Hva er Spyware?

Spyware er en type ondsinnet software (malware) som på ulike måter kommer seg inn på maskinen din for å stjele data og sensitive opplysninger, uten at du har samtykket til det. 

Den stjålne informasjonen kommer da i hendene på en mottaker som etter alt å dømme har urene hensikter. Er du tilkoblet internett, står du reelt sett i fare for å bli angrepet av spyware. Dette skjer vanligvis enten via en trojaner, gjennom å trykke på reklame på tvilsomme nettsider, ved hjelp av skjulte cookies eller via korrupte systemmonitorer. 

Det er viktig å påpeke at så lenge du som bruker samtykker til for eksempel cookies, regnes de ikke som spyware. Det samme gjelder dersom du egenhendig installerer et datainnsamlingsprogram der du samtykker til hva slags informasjon det skal innhente, og hvem som får tilgang til dataene det finner.