Skip to main content

  Penetrasjonstesting er begrepet som brukes om et planlagt og forhåndsbestilt hackerforsøk. I praksis betyr dette at man sender en etisk hacker, gjerne en ansatt i et IT-sikkerhetsfirma, inn for å teste hvor sikkert systemet er. Selv om hackeren som utfører penetrasjonstesten ikke vil gjøre noen reell skade, oppfører vedkommende seg som en inntrenger. Ved å forsøke å komme seg inn i systemet vil det bli synlig hvilke sikkerhetshull og svakheter som finnes. Dette vil i sin tur gi klare og konkrete indikasjoner på hvor IT-forsvaret må utbedres og oppgraderes. 

  En penetrasjonstest er en god og effektiv metode å teste IT-sikkerheten i bedriften på. I motsetning til ekte cyberangrep, vil en penetrasjonstest gi bedriften en mulighet til å rette opp og utbedre eventuelle feil og mangler før skaden har skjedd. Du kan lese mer om penetrasjonstesting her. 

  Oslo

  Drammensveien 288

  0283 Oslo

  Bergen

  Sandviksbodene 1

  5035 Bergen

  Stavanger

  Kanalsletta 4

  4033 Stavanger

  Grimstad

  Bark Silas vei 5

  4876 Grimstad

  Kristiansand

  Dronningens gt 12

  4610 Kristiansand

  Stockholm

  Kammakargatan 22

  111 40 Stockholm