<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=244692402885131&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Hva er Etisk hacking?

Av og til har man behov for å teste om datasystemet, nettverket eller applikasjonen evner å stå imot dersom en hacker skulle forsøke å trenge inn. I slike tilfeller er en fremgangsmåte å bestille etisk hacking, også kjent som penetrasjonstesting. Dette er en tjeneste der du får en profesjonell etisk hacker, ansatt i et IT-sikkerhetsfirma, til å angripe systemet ditt for å identifisere sikkerhetshull og systemsvakheter 

I praksis vil dette si at en “trygg” aktør gjør et helt reelt forsøk på å trenge inn i IT-miljøet systemet ditt, uten at det medfører noen forretningsrisiko for bedriften din.

På denne måten kan du oppdage eventuelle smutthull, mangler eller svikt i IT-sikkerheten din, uten at det får alvorlige konsekvenser for bedriften eller organisasjonen. Etisk hacking gir deg anbefaling om kortsiktige og langsiktige tiltak du bør utføre for å styrket virksomhetens forsvar mot cyberangrep.