Skip to main content

  Av og til har man behov for å teste om datasystemet, nettverket eller applikasjonen evner å stå imot dersom en hacker skulle forsøke å trenge inn. I slike tilfeller er en fremgangsmåte å bestille etisk hacking, også kjent som penetrasjonstesting. Dette er en tjeneste der du får en profesjonell etisk hacker, ansatt i et IT-sikkerhetsfirma, til å angripe systemet ditt for å identifisere sikkerhetshull og systemsvakheter 

  I praksis vil dette si at en “trygg” aktør gjør et helt reelt forsøk på å trenge inn i IT-miljøet systemet ditt, uten at det medfører noen forretningsrisiko for bedriften din.

  På denne måten kan du oppdage eventuelle smutthull, mangler eller svikt i IT-sikkerheten din, uten at det får alvorlige konsekvenser for bedriften eller organisasjonen. Etisk hacking gir deg anbefaling om kortsiktige og langsiktige tiltak du bør utføre for å styrket virksomhetens forsvar mot cyberangrep.

  Oslo

  Drammensveien 288

  0283 Oslo

  Bergen

  Sandviksbodene 1

  5035 Bergen

  Stavanger

  Kanalsletta 4

  4033 Stavanger

  Grimstad

  Bark Silas vei 5

  4876 Grimstad

  Kristiansand

  Dronningens gt 12

  4610 Kristiansand

  Stockholm

  Kammakargatan 22

  111 40 Stockholm