Strategisk rådgivning

Strategisk rådgivning i Netsecurity handler om å tilpasse sikkerhet til virksomhetens kontekst. Det handler om å implementere de riktige tiltakene som sørger for at virksomheten har god nok sikkerhet basert på de verdiene som skal sikres, de krav man er underlagt og virksomhetens risikoakseptanse. Sikkerhetstiltak vil i de aller fleste tilfeller være en begrensende faktor for virksomhetens frihet til å utføre sitt egentlige oppdrag. Det er derfor viktig at de tiltak som innføres er de riktige for virksomheten og at de faktisk reduserer risiko.

Header Stillinger nyhetssaker
secure-operations-bg

Helhetlig sikkerhetsrådgivning

Helhetlig sikkerhetsrådgivning innebærer at Netsecurity kan bistå virksomhetene med rådgivning innen hele cyber sikkerhetsområdet. Vi bistår virksomheter med å etablere en risikobasert tilnærming til sikkerhet og å etablere sikkerhetstiltak som bidrar til å redusere faktisk risiko. Vi tror på en systematisk tilnærming til sikkerhet der vi reduserer risiko gjennom innføring av tiltak der de har best effekt det være seg på teknisk, prosess, eller menneskelig nivå.

Netsecurity sine rådgivere kan blant annet bistå virksomheter innenfor følgende områder

 

1. Modenhetsvurdering og gapsanalyser

 • Vurdering av nåsituasjonen hos en virksomhet
 • Due diligence

 

2. Risikostyring

 • Verdivurdering
 • Trusselvurdering
 • Scenarioutvikling
 • Sårbarhetsanalyse
 • Overordnet risikovurdering
 • Risiko- og sårbarhetsanalyse

3. Styringssystem for informasjonssikkerhet (ISMS)

 • Implementering, operasjonalisering og kontinuerlig forbedring

 

4. Sikkerhetskultur

 • Opplæring og E-læring
 • Sikkerhetsworkshops
 • Foredrag
 • Bevisstgjøringskampanjer

 

5. Hendelseshåndtering

 • Bistand til ledelse og krise og beredskapsorganisasjon under hendelser
 • Bistand etter alvorlige hendelser for å avdekke rotårsak, og etablere handlingsplan for å hindre gjentagelse

 

6. Krise- og beredskapsplaner og øvelser

 • Krise- og beredskapsplaner
 • Øvelser

7. Revisjoner

 • Bistand til internrevisjon
 • Leverandørrevisjon

 

8. Generell sikkerhetsrådgivning og sikkerhetsstyring

 

 

Jens Elmholt Birkeland

Jens Elmholt Birkeland

jensb@netsecurity.no

+47 920 23 456

Ønsker du å vite mer?

Har du spørsmål om hvordan Netsecurity kan hjelpe din virksomhet, eller er du klar for å komme i gang? Ta kontakt, så tar vi en prat om hvordan vi kan best kan hjelpe dere videre.