Skip to main content

Samarbeid med Netsecurity frigjør ressurser for Kruse Smith

 

– Vi ser mange forsøk daglig på å bryte seg inn i våre systemer, så det er helt klart kritisk for oss å ha et høyt fokus på sikkerhet, sier Harry Ljosdal, it-leder i Kruse Smith.

Entreprenøren, med hovedsete i Kristiansand, har 450 ansatte, hvorav ca halvparten er håndverkere ute på byggeplassene. – Byggeplassene opprettes jo for en periode. Ofte er det utfordringer med å etablere linjer og stabil og sikker kommunikasjon på lokasjoner som mangler tilgjengelig digital infrastruktur, forteller Harry Ljosdal.

Tidligere var det Kruse Smith selv som satte opp og driftet nettverk på byggeplassene. Siden det både var tidkrevende og i mange tilfeller utfordrende, besluttet entreprenøren å knytte seg til en sikkerhetspartner som kunne hjelpe dem:

– Nå er det Netsecurity som tar seg av hele prosessen med å sette opp, drifte og avvikle nettverk på byggeplassene våre. Vi ser at de har veldig god kompetanse på dette, og at de har gode tjenester. Det gir oss både avlastning, og den tryggheten vi trenger, forklarer Ljosdal.

– Det er ekstremt viktig for våre prosjekter at vi har stabilitet i nettverket og at vi unngår nedetid, som kan bli veldig kostbart, legger han til.

 

 

– Det er ekstremt viktig for våre prosjekter at vi har stabilitet i nettverket og at vi unngår nedetid, som kan bli veldig kostbart.

Harry Ljosdal, it-leder i Kruse Smith

Harry Ljosdal

 

Digitalisering setter nye krav til sikkerhet i bransjen

– Bransjen blir stadig mer digitalisert, og det gjør at vi må tenke annerledes rundt sikkerhet, sier Ljosdal.

Tidligere jobbet Kruse Smith mest med fysiske tegninger på byggeplassen. I dag fases dette ut i økende grad og tas over av digitale 3D-modeller (BIM) og digitale samhandlingsplattformer med leverandører. Det samme med datasentrene: tidligere lagret de alt i fysiske datasentere, nå er så å si alt flyttet til skyen.

– Til sammen er det mye data som flytter seg hver dag, og det setter helt andre krav til den digitale infrastrukturen ute på prosjektene, enn det det gjorde tidligere, sier Harry Ljosdal.

Det er kritisk for Kruse Smith at informasjon ikke kommer på avveie. De håndterer store mengder med kontrakter, tegninger og annen informasjon digitalt. – Både byggherre og kundene stiller høyre krav til sikkerhet nå, og vi som leverandør må levere på det, sier Harry Ljosdal.

 

– Dagens trusselbilde gjør at vi må ta risikoen på alvor

– Vi må ikke undervurdere hvor utsatte vi egentlig er, sier Harry Ljosdal engasjert.

Det krever tid, fokus og kompetanse å være oppdatert på sikkerhet som fagområde. Ifølge Ljosdal er det derfor trygt å ha en leverandør på it-sikkerhet som er “framme i skoa” både på tjenestesiden og med sin ekspertise:

– Å jobbe med Netsecurity gir oss helt klart en økt trygghet i hverdagen. Jeg vet at sikkerheten blir ivaretatt, i tillegg er det fint å ha en partner som kjenner oss, responderer og følger oss opp.

 

Høyt fokus på sikkerhet internt

Kruse Smith har gjort mange grep for å ivareta sikkerheten i plattformene de bruker. Entreprenøren har enormt mye data, systemer som må være tilgjengelig, oppetid som må være på plass, ansatte som har både PC og mobiltelefon:

– Så vi har måttet ta noen viktige grep for å sikre en trygg hverdag. Det systemmessige er én ting, det er viktig, men vi jobber også mye for at de ansatte selv skal få opplæring og forståelse for hvorfor sikkerhet er viktig.

Kruse Smith har derfor blant annet gjennomført simulerte angrep via en phishingøvelse, slik at de ansatte skal få øve på det å håndtere et mulig angrep.  De har også innført tofaktorautorisering og et strengt regime på maskinene som brukes.

– Det å bygge sikkerhetsforståelse internt er viktig, for å minske risikoen for et vellykket angrep, avslutter Harry Ljosdal.

 

Gratis webinar: Sikkerhetsovervåking og respons  – slik fungerer det.

 

Jens Elmholt Birkeland

 

Jens Elmholt Birkeland

+47 920 23 456 
jensb@netsecurity.no

Vil du høre mer om våre sikkerhetstjenester?

 
Om Kruse Smith
  • Kruse Smith Entreprenør er en ledende norsk prosjektutvikler og entreprenør, rigget for de mest komplekse og krevende prosjektene innenfor bygg og anlegg

  • Kruse Smith er et av Norges største familieeide entreprenørselskap, og ble stiftet i 1933. De jobber under mottoet «fra idé til virkelighet»
Om Extreme Networks
  • Extreme Networks er leverandør av skybasert plattform for drift av kablet og trådløst nettverk

  • Extreme Networks ble stiftet i 1996 og har hovedkvarter i California. De har virksomhet i over 80 land, og har totalt over 50 000 kunder

Oslo

Drammensveien 288

0283 Oslo

Bergen

Sandviksbodene 1

5035 Bergen

Stavanger

Kanalsletta 4

4033 Stavanger

Grimstad

Bark Silas vei 5

4876 Grimstad

Kristiansand

Dronningens gt 12

4610 Kristiansand

Stockholm

Kammakargatan 22

111 40 Stockholm