Webinarer

Hendelseshandtering27okt2020

Kommer snart

Prisma Cloud

Ny dato kommer.

Etter hvert som bedrifter får et større fotavtrykk i skyen må de sørge for at både infrastrukturen og applikasjonene er tilstrekkelig sikret. ...

Hendelseshandtering27okt2020
Hendelseshåndtering (Incident response)

27. oktober 2020

Netsecurity Incident Response Team (IRT) ved Teamlead Torstein Mauseth forteller om hverdagen i frontlinja når en alvorlig hendelse rammer en virksomhet. ...

Hendelseshandtering27okt2020
SOC 2.0

28. oktober 2020

Tor Vigesdal, Netsecurity sin egen CISO gir dere et innblikk i trusselbildet norske virksomheter står overfor i dag.

Henrik Byberg, SOC Manager viser hvordan Netsecurity jobber med å detektere og håndtere hendelser.

E-bøker