Digitalisering og sammenkoblinger av systemer åpner opp for effektivisering, smartere produksjon og konkurransefordeler. Med riktige sikkerhetsmekanismer, styrker du fordelene digitaliseringen gir.   

OT-sikkerhet beskytter forretningskritiske prosesser, systemer og mennesker, og reduserer sårbarheter og hendelser.   

 

OT fra A til Å     

Vi hjelper virksomheter med å tenke sikkerhet gjennom hele verdikjeden. Vi bistår med   

  • Helsesjekk – kartlegg hvilke enheter du har på nettverket ditt og hvordan de er koblet sammen  
  • Rådgiving – få råd om hvordan du bør sikre.   
  • Skånsom testing – våre penetrasjonstestere tester angrepsmetoder mot ditt miljø, uten å gjøre skade eller påvirke driften.   
  • Overvåking – Vi overvåker systemene dine 24/7, og responderer på hendelser når de skjer. 90 % av hendelsene blir automatisk håndtert av vår overvåkingsplattform. Vi utfører skanning og overvåking i hybride varianter (aktiv og passiv) av kundenes OT miljø. Sammen med kunden vurderer vi omfang for bruk av aktiv og passive verktøy for å sikre kontinuitet av drifts- og produksjonsmiljøer. 

Fordeler med sikker OT   

  • Bedre kontroll  
  • Redusere sårbarheter  
  • Hindre nedetid  
  • Avverge hendelser  
 
Smal fjord med fjell og demning

Jens Elmholt Birkeland

Jens Elmholt Birkeland

+47 920 23 456 jensb@netsecurity.no

Ønsker du å vite hvordan vi kan hjelpe deg? Kontakt oss: