Våre tjenester

Oppdage

Managed Detection and Response - SOC 2.0

Netsecurity har utviklet en ny generasjon SOC-tjenester, hvor vi som første tjenestetilbyder i Norden har tatt i bruk en toppmoderne SOAR-plattform. Vi kaller det SOC 2.0.

NTIM

Evaluer hvilken risiko truslene utgjør og hvordan man beskytter seg på best mulig måte til enhver tid med Netsecurity threat intelligence management (NTIM), en SOAR basert 24/7 SOC.

Endepunktsikkerhet

I dag er over 90% av all trafikk over Internett kryptert, som gjør at det i de fleste tilfeller vil være endepunktet som får oppgaven med dekryptering og analyse av trafikk for sjekk av skadevare.

Skysikkerhet

Etter hvert som bedrifter får et større fotavtrykk i skyen må de sørge for at både infrastrukturen og applikasjonene er tilstrekkelig sikret. Da anbefaler vi en helhetlig sikring av skytjenester

Patch Management

Reduser behovet for bemanning til å ivareta endepunkter og holde dem oppdatert, redusere behov for spesialiserte verktøy og infrastruktur for å ivareta endepunkt og holde dem oppdatert med Patch Management tjenesten fra Netsecurity

New call-to-action