<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=244692402885131&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Netsecurity mottar anerkjennelse fra Nasjonal sikkerhetsmyndighet

Netsecurity 22. okt 2020


Pressemelding

Netsecurity mottar anerkjennelse fra Nasjonal sikkerhetsmyndighet

 

Oslo 22. oktober 2020

 

Netsecurity har som første selskap i sin kategori mottatt godkjennelse fra Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM), og er med dette det fjerde selskapet i NSMs godkjenningsordning for hendelseshåndtering.

 

Norge er et av de mest digitaliserte land i verden, og Covid-19 pandemien har fremskyndet ytterligere digitalisering og økt risiko knyttet til bruk av IKT-løsninger. De fleste virksomheter og organisasjoner har eller vil oppleve cyberhendelser og behov for bistand. NSMs kvalitetsordning skal sikre at virksomheter og organisasjoner kan få bistand fra sikkerhetsleverandører som oppfyller strenge krav til hendelseshåndtering.

 

Om hendelseshåndtering (kilde: NSM)

Hendelseshåndtering er en prosess for å identifisere og respondere på en IKT-sikkerhetshendelse. En IKT-sikkerhetshendelse har oppstått om en aktør har eller har hatt uønsket tilgang til ett eller flere informasjonssystemer – eller det er mistanke om at noen har skaffet seg en slik uønsket tilgang - med den intensjon å skaffe tilgang på sensitiv informasjon, eller å ødelegge, skade eller endre informasjon på systemene mtp. konfidensialitet, autentisitet, integritet og/eller tilgjengelighet.

 

Hendelseshåndteringsprosessen er en kvalitetsprosess som blant annet inneholder tiltak for å:

  1. Identifisere og klassifisere hva som har skjedd, uønsket aktør og/eller skadevare, angrepsvektor og verktøy samt aktørens modus operandi
  2. Kartlegge hvordan tilgangen er skaffet til veie, og omfang av aktørens eller skadevarens aktiviteter på informasjonssystemene
  3. Begrense og ev. hindre videre uønsket aktivitet på systemet, samt registrere hvorledes dette utføres
  4. Sikre elektroniske bevis
  5. Gjenopprette normaltilstand ved informasjonssystemet
  6. Utarbeide læringspunkter og anbefalte tiltak til oppdragsgiver for å øke sikkerheten
  7. Rapportere omfanget av ovenstående til oppdragsgiver

 

«Netsecurity tilbyr tjenester og løsninger som bidrar til tryggere digitalisering hos virksomheter og organisasjoner. Vårt hovedfokus er å bistå våre kunder med å redusere risiko knyttet til IKT uten at dette påvirker nytteverdien eller brukeropplevelsen negativt.   De fleste virksomheter vil på tross av gode strategier og sikkerhetstiltak erfare uønskede hendelser hvor de har behov for ekstern bistand. Netsecurity har levert hendelseshåndtering over flere år og NSMs godkjennelse er en anerkjennelse for den jobben og kvaliteten vi leverer» sier Jan Søgaard, administrerende direktør i Netsecurity»

 

«I sin søknad dokumenterer Netsecurity AS at de har nødvendig kvalitet om IKT-sikkerhet og at de er en leverandør man kan stole på for å håndtere IKT-sikkerhetshendelser. Inkluderingen av Netsecurity betyr at Norge nå har fire meget gode leverandører som inngår i ordningen. Dette gir valgmuligheter for bedrifter som etterspør slike tjenester. Det bekrefter også ordningen som et relevant og etterspurt forebyggende sikkerhetstiltak for det norske samfunnet», sier direktør Kjetil Nilsen i NSM.

 

Link til NSMs pressemelding: https://nsm.no/aktuelt/netsecurity-as-nytt-selskap-med-anbefaling-fra-nsm

 

«Vi har en helhetlig tilnærming til cybersikkerhet og har derfor bygget betydelig kapasitet innen blant annet sikkerhetsovervåkning, sikkerhetstesting (penetrasjonstesting) og hendelseshåndtering. NSMs godkjennelse er en bekreftelse på verdien av vårt arbeide og en inspirasjon til kontinuerlig utvikling og forbedring», sier Vegard Vaage, leder for Netsecurity Red Team.

 

 

Pressekontakt

Jan Søgaard                                                                                        
Administrerende direktør                                               
jan.sogaard@netsecurity.no | 90108727


Om Netsecurity AS
Netsecurity AS er et norsk cybersikkerhetsselskap etablert i 2009, eid av Agder Energi og ansatte. Selskapet leverer tjenester, løsninger og produkter som gjør at virksomheter og organisasjoner kan arbeide sikkert på nett. Netsecurity har egne kontorer i Oslo, Bergen, Kristiansand, Grimstad og Stavanger. Les mer om Netsecurity på
http://www.netsecurity.noNO|EN