<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=244692402885131&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Palo Alto Networks Best Practice Assessment

Netsecurity


Sammenlign ditt Palo Alto oppsett med det som er anbefalt best practice

For kunder som allerede har produkter fra Palo Alto, tilbyr vi nå en Best Practice Assessment (BPA). Hensikten er å kartlegge hva, hvor og hvordan du som kunde får utnyttet dine Palo Alto produkter på tvers av infrastrukturen, og hvordan du stiller sammentlignet med det som er best practice.

Gjennom en BPA får du

  • Helhetlig sikkerhetssjekk og en pekepinn på hvor godt sikret du er med dagens konfigurasjon
  • Utarbeidet en roadmap for videre arbeid og mulige forbedringer
  • Forbedre sikkerheten ved å ta i bruk ny og ubrukt funksjonalitet
  • Et beslutningsgrunnlag for fremtidige investeringer

 

 

Ta kontakt med oss for å avtale tidspunkt.NO|EN