Våre tjenester

Håndtere og gjenopprette

Hendelseshåndtering

De fleste bedrifter og organisasjoner må forholde seg til og forberede seg på sikkerhetshendelser. Dette kan være alt fra hacking, datainnbrudd og distribuert tjenestenekt til løsepengevirus, skadevare og ulike typer virusutbrudd.

Konsulenttjenester

Netsecurity tilbyr unik kompetanse for å revidere, kvalitetssikre, designe og implementere forsvarlig styringssystemer og administrasjon av informasjonssikkerhet, sikkerhetsarkitektur og driftssikre informasjonstekniske løsninger.

Backup som tjeneste

Tjenesten sikrer daglig sikkerhetskopiering av fysiske eller virtuelle servere og PCer. Sikkerhetskopieringen skjer automatisk og overvåkes av vårt driftspersonell. Ved behov for gjenoppretting kan dette skje både til ny fysisk og virtuell maskin. 

Disaster Recovery

Hvis uhellet er ute vil Netsecurity Disaster Recovery sikre at hele ditt IT-miljø er oppe igjen i løpet av minutter.  Disaster Recovery kjøres fra vårt datasenter og sikrer at du unngår driftsstans og kostbar nedetid for dine systemer.

Patch Management

Reduser behovet for bemanning til å ivareta endepunkter og holde dem oppdatert, redusere behov for spesialiserte verktøy og infrastruktur for å ivareta endepunkt og holde dem oppdatert med Patch Management tjenesten fra Netsecurity

New call-to-action