Skip to main content

  Når man snakker om informasjonssikkerhet er det en samlebetegnelse for alt som innebærer sikring av systemene som behandler informasjon. Informasjonsbegrepet her er svært vidtfavnende, så innenfor dette kommer ikke bare alt som går under digital sikkerhet og cybersikkerhet, men også sikkerheten i utstyr, tjenester og systemer som er i kontakt med informasjon.

  Målet er å unngå at informasjon i noen form kommer i hendene på uvedkommende, ikke kan endres eller påvirkes av uvedkommende, samtidig som den samme informasjonen skal være tilgjengelig for de som faktisk trenger den.

  Oslo

  Drammensveien 288

  0283 Oslo

  Bergen

  Sandviksbodene 1

  5035 Bergen

  Stavanger

  Kanalsletta 4

  4033 Stavanger

  Grimstad

  Bark Silas vei 5

  4876 Grimstad

  Kristiansand

  Dronningens gt 12

  4610 Kristiansand

  Stockholm

  Kammakargatan 22

  111 40 Stockholm