<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=244692402885131&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Hva er Informasjonssikkerhet?

Når man snakker om informasjonssikkerhet er det en samlebetegnelse for alt som innebærer sikring av systemene som behandler informasjon. Informasjonsbegrepet her er svært vidtfavnende, så innenfor dette kommer ikke bare alt som går under digital sikkerhet og cybersikkerhet, men også sikkerheten i utstyr, tjenester og systemer som er i kontakt med informasjon.

Målet er å unngå at informasjon i noen form kommer i hendene på uvedkommende, ikke kan endres eller påvirkes av uvedkommende, samtidig som den samme informasjonen skal være tilgjengelig for de som faktisk trenger den.