<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=244692402885131&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Hva er Ddos-angrep?

Et Ddos-angrep (Distributed Denial of Service), også kalt distribuert tjenestenektangrep, kan sammenlignes med en oversvømmelse. Metoden er som regel å angripe nettstedet med enorme mengder trafikk. En server kan bare håndtere en viss mengde forespørsler om å få besøke den, og dersom dette antallet overskrides, er sjansen tilstede for at serveren blir paralysert eller kollapser. 

Målet med et slikt angrep er å hindre de som skal og trenger å bruke nettressursen, ikke får tilgang. Dette vil da innebære problemer med å logge på alt fra e-post til nettsider, noe som hindrer bedriften i å utøve sitt daglige virke.