Skip to main content

  Et Ddos-angrep (Distributed Denial of Service), også kalt distribuert tjenestenektangrep, kan sammenlignes med en oversvømmelse. Metoden er som regel å angripe nettstedet med enorme mengder trafikk. En server kan bare håndtere en viss mengde forespørsler om å få besøke den, og dersom dette antallet overskrides, er sjansen tilstede for at serveren blir paralysert eller kollapser. 

  Målet med et slikt angrep er å hindre de som skal og trenger å bruke nettressursen, ikke får tilgang. Dette vil da innebære problemer med å logge på alt fra e-post til nettsider, noe som hindrer bedriften i å utøve sitt daglige virke.

  Oslo

  Drammensveien 288

  0283 Oslo

  Bergen

  Sandviksbodene 1

  5035 Bergen

  Stavanger

  Kanalsletta 4

  4033 Stavanger

  Grimstad

  Bark Silas vei 5

  4876 Grimstad

  Kristiansand

  Dronningens gt 12

  4610 Kristiansand

  Stockholm

  Kammakargatan 22

  111 40 Stockholm