secure-operations-bg

Hvorfor bruke tjenesten?

Patch management tjenesten fra Netsecurity bistår virksomheter med å redusere behov for bemanning til å ivareta endepunkter og holde dem oppdatert, redusere behov for spesialiserte verktøy og infrastruktur for å ivareta endepunkt og holde dem oppdatert. Videre vil det redusere behov for arbeid på kvelder og i helger, bidra til herding og sikring av endepunkter, i tillegg til at det gir oversikt over status, sårbarheter og risiko på endepunkter.

Hva omfatter tjenesten?

 

1. Kontinuerlig patching av OS og tredjepartsprogrammer

Dette innebærer: Windows, MacOS og Linux.

2. Automatisk håndheving av patching

Basert på forskjellige policyer.

3. Alltid oppdatert oversikt over endepunkt:

Installert programvare, versjons- og oppdateringsnivå for installert programvare og operativsystem i tillegg til anbefalinger om oppdateringer av programvare og operativsystem.

4. 24/7, 365 dager i året med bemannet overvåking

Overvåking av innrullerte endepunkt med deteksjon av avvik, feil og kritiske sårbarheter.

5. Varslinger fra Netsecurity

Varslinger ved feil i oppdatering, avvik i policy og ved nye kritiske oppdateringer som berører kunden.

6. Månedlige rapporter

7. Kontinuerlig oppfølging og dialog

Oppfølging og dialog rundt status, utfordringer og tiltak.

8. Rikt API

For integrasjoner med andre systemer og løsninger.

 

Hvordan leveres løsningen?

  • Tjenesten leveres 24/7/365 med bemanning av kompetent personell fra Netsecuritys Secure Operations senter.
  • Tjenesten overvåkes, og alle avvik og hendelser detekteres og håndteres i henhold til avtalt SLA.
  • Kunder varsles ved avvik, etter avtalte rutiner og varslingskjeder, innen avtalt SLA.
  • Månedlige standard rapporter utarbeides, oversendes og gjennomgås i status og oppfølgingsmøter. Skreddersydde rapporter kan også leveres ved behov.
  • Tjenesten omfatter alle innrullerte endepunkt. Netsecurity kan bistå med innrullering av endepunkt.
Netsecurity_frontpage_header_soc_1080p
Jens Elmholt Birkeland

Jens Elmholt Birkeland

+47 920 23 456 jensb@netsecurity.no

Ønsker du å vite mer?

Har du spørsmål om hvordan Netsecurity kan hjelpe din virksomhet, eller er du klar for å komme i gang? Ta kontakt, så tar vi en prat om hvordan vi kan best kan hjelpe dere videre.