Vår kompetanse - din sikkerhet

Beskyttelse av informasjon for å ivareta konfidensialitet, integritet og tilgjengeligheten krever spesialkompetanse.  Manglende informasjonssikkerhet kan i tillegg til forretningsmessige konsekvenser, også innebære brudd på ulike lover og forskrifter, slik som Personopplysningsloven med forskrift, IKT-forskriften, Helseregisterloven, med mer.

Vi er din rådgiver innen nettverksdesign og IT-sikkerhet, enten du er et lite selskap eller et stort konsern. Du behøver ikke kjøpe løsningene våre for å gjøre nytte av vår ekspertise. Vi analyserer dine eksisterende løsninger og kommer med forslag til eventuelle forbedringer.

Netsecurity tilbyr unik kompetanse for å revidere, kvalitetssikre, designe og implementere forsvarlig styringssystemer og administrasjon av informasjonssikkerhet, sikkerhetsarkitektur og driftssikre informasjonstekniske løsninger.

 

New call-to-action

New call-to-action

UNDER ANGREP?

Netsecurity hendeleshåndteringsteam (Incident Response Team) gir deg ekspertisen og hjelpen du trenger for raskest mulig å etablere normal forretningsdrift ved en sikkerhetshendelse.

92 24 73 65

irt@netsecurity.no

Offentlig PGP-nøkkel