Skip to main content

Penetrasjonstest av mobilapp

Penetrasjonstest av mobilapp

I vår testing benytter vi både statisk analyse – det vil si gransking av appen slik den leveres til brukerne uten at den kjøres, og dynamisk analyse – som vil si at applikasjonen kjøres og testes i et testmiljø. API-er testes grundig for relevante svakheter. 

Last ned produktarket

Oslo

Drammensveien 288

0283 Oslo

 

Bergen

Sandviksbodene 1

5035 Bergen

Stavanger

Kanalsletta 4

4033 Stavanger

Grimstad

Bark Silas vei 5

4876 Grimstad

Kristiansand

Dronningens gt 12

4610 Kristiansand

Stockholm

Kammakargatan 22

111 40 Stockholm