<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=244692402885131&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Sikkerhetsmåneden er her

Netsecurity


Sikkerhetsmåneden er her. Økt bevissthet står i fokus hos de fleste bedrifter, og særlig opplæring og kompetanse hos ansatte. Mangel på kompetanse og kjennskap til de vanligste angrepsmetoder som benyttes henger tett sammen med antall vellykkede angrep.

Mørketallsundersøkelsen for 2018 viser at Virus- og/eller skadevareinfeksjon samt phishing eller andre manipuleringsangrep er de mest vanlige hendelsene. Henholdsvis 21 og 18 prosent av virksomhetene har opplevd dette. Videre er 13 prosent blitt rammet av forsøk på datainnbrudd/hacking og 11 prosent av hendelsene som er forårsaket av ansatte.

Phishing og skadevareinfeksjoner resulterer svært ofte i angrep som cryptolocker og lignende. Netsecurity har erfart at slike angrep har fått alvorlige konsekvenser for noen bedrifter.

De to største risikofaktorene i forbindelse med cybersikkerhet er ansatte og deres datautstyr.  Sikkerhetmåneden bidrar i stor grad til bevisstgjøring av ansatte,  mens Netsecurity ønsker i tillegg å bidra til redusert risiko forbundet med brukeres datautstyr.

Netsecurity tilbyr derfor 30 dager gratis endepunktbeskyttelse basert på den beste teknologien som er tilgjengelig i markedet, Traps fra Palo Alto Networks.  Traps installeres og virker i løpet av sekunder.

Om Palo Alto Traps

 

Kampanje: 30 dager gratis endepunktsikringNO|EN