Skip to main content

  Pressemelding

  Netsecurity styrker beredskap og kriseledelse

  Oslo 19. januar 2022

  Netsecurity styrker sine tjenester innen beredskap og kriseledelse med ansettelse av Robert Sagmo som strategisk rådgiver. Robert har erfaring fra Forsvaret innen etterretning og sikkerhet, tjenestegjort i flere internasjonale operasjoner og kommer fra stillingen som seniorrådgiver i Nasjonalt cybersikkerhetssenter (NCSC) og Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM).

  Den akselererte digitaliseringen av samfunnet de siste årene har bidratt til rask akkumulering av sårbarheter. I tillegg stiller et eskalerende og mer komplekst trusselbilde større krav til at virksomheter med toppledelsen i spissen er forberedt på det ukjente.

  «Å være forberedt på det ukjente har blitt mer og mer relevant i den hverdagen vi står overfor og derfor er krise og beredskapsarbeidet så viktig. Netsecurity er derfor svært fornøyd med å få Robert med på laget. Robert har lang fartstid fra EOS-miljøene og tung kompetanse innen krisehåndtering, beredskap, øvelser og risikostyring. I tillegg er han svært engasjert med et genuint ønske om å ta et samfunnsansvar», sier Helene Birkeland, Konsulentsjef i Netsecurity.

  Våren 2021 utvidet Netsecurity sin satsning med strategisk rådgivning. Denne tjenesten er myntet på toppledelsen hos kundene. I et stadig mer komplekst bilde der det stilles større krav til at ledelsen gjør de riktige tingene for å være sikrest mulig ønsker Netsecurity å kunne være en rådgiver til hele organisasjonen.

  «Kommunikasjon mellom ledelse og IT sikkerhet har alltid vært vanskelig. Det å kunne oversette tekniske behov og mangler for en ledelse knyttet opp mot dagens trusselbilde er viktig for å finne hva man ønsker å beskytte, hvem man beskytter verdier ifra og samtidig planlegge riktig bruk av ressurser. Robert er som skapt for denne typen arbeid.», sier Torstein Mauseth, Hendelseshåndterer og Penetrasjonstester i Netsecurity.

  Høsten 2020 mottok Netsecurity anerkjennelse fra Nasjonal sikkerhetsmyndighet og kom inn på deres godkjenningsordning for hendelseshåndtering. Gjennom dette arbeidet skal selskapet sikre at virksomheter og organisasjoner kan få bistand av kvalifiserte når de står overfor en hendelse. For å sikre at hele organisasjonen får den bistanden de trenger tilbyr Netsecurity også veiledning til beredskapsorganisasjoner i virksomheter. Dette for å bistå dem med å prioritere de riktige tingene for både begrense skadeomfanget og komme raskest mulig tilbake til normal drift.

  «Netsecurity skal være en totalleverandør av tjenester innen cybersikkerhet. Vi har jobber primært med tiltak som reduserer risikoen ved uønskede cyberhendelser, men de aller fleste virksomheter har eller vil erfare cyberhendelser, mens færreste er forberedt når krisen inntreffer. Beredskap og kriseledelse vil bidra til at vi kan bistå våre kunder slik at de er bedre rustet når krisen er ett faktum», sier Jan Søgaard, administrerende direktør i Netsecurity.

  Pressekontakt
  Jan Søgaard
  Administrerende direktør
  jan.sogaard@netsecurity.no | 90108727

   

  Om Netsecurity AS
  Netsecurity AS er et norsk cybersikkerhetsselskap etablert i 2009, eid av Agder Energi og ansatte. Selskapet leverer tjenester, løsninger og produkter som gjør at virksomheter og organisasjoner kan arbeide sikkert på nett. Netsecurity har egne kontorer i Oslo, Bergen, Kristiansand, Grimstad og Stavanger. Les mer om Netsecurity på https://www.netsecurity.no

   

  Oslo

  Drammensveien 288

  0283 Oslo

   

  Bergen

  Sandviksbodene 1

  5035 Bergen

  Stavanger

  Kanalsletta 4

  4033 Stavanger

  Grimstad

  Bark Silas vei 5

  4876 Grimstad

  Kristiansand

  Dronningens gt 12

  4610 Kristiansand

  Stockholm

  Kammakargatan 22

  111 40 Stockholm