<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=244692402885131&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Netsecurity Stavanger til Kanalsletta 4

Netsecurity 06. mai 2022


Netsecurity i Stavanger flytter inn i 7. etasje i Kanalsletta 4 på Forus. 

Netsecurity vokser over hele landet, også i Stavanger, og forventer ytterligere ansettelser i de kommende årene. 

"Vi hadde behov for mer plass, men også høyere standard med tanke på fasiliteter, sikkerhet og mulighet for ytterligere vekst de kommende årene" sier regionsleder Sigbjørn Sørensen.